Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

kostol Valaliky

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia od 16.11. 2020 nové pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb.Kľúčová zmena sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich (nie pre stojacich v chráme) a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola (napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, na bohoslužbe môže byť 50 veriacich).

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
■ Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

<■ V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

■ Nahlásenie krstu, pohrebu a vybaviť úradné doklady je možné v kancelárii farského úradu. Odporúčame telefonicky sa dohodnúť s duchovným otcom na telefónnom čísle 0556999828

■ Všetky pastoračné aktivity sú do zrušenia zákazu verejného zhromažďovania odložené! Prípadné otázky a bližšie informácie podá duchovný otec na farskom telefónnom čísle. Veríme, že v dohľadnom čase bude dovolené verejné slávenie sv. omší a aj iné farské pastoračné aktivity s väčším počtom prítomných.

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo