Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Oznamujeme klientom Obecného úradu Valaliky, že zamestnanci úradu vybavujú klientov iba v prípade vykonania úkonu, ktorý sa nedá urobiť na diaľku a po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode s príslušným zamestnancom úradu. Pri vstupe do priestorov úradu ste povinní sa preukázať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní.

Covid test nie je potrebný v prípade osôb, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, osoby zaočkované proti ochoreniu Covid-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19.

Úradné dní a úradné hodiny Obecného úradu Valaliky:

Streda: 8.00 - 14.00 hod.

Štvrtok: 8.00 - 14.00 hod.

Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

 

V súčasnosti sa do odvolania nevykonáva:

- overovanie podpisov a listín

- vyberanie platieb za miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- vyberanie platieb v hotovosti do pokladne Obecného úradu Valaliky

 

Kontakty na zamestnancov Obecného úradu Valaliky

Ing. Štefan Petrík

starosta obce

0903 644 027

055 202 89 50

petrik.stefan@valaliky.sk

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

prednostka úradu

055 202 89 57

pelegrin.jana@valaliky.sk

Ing. Miriama Hakelová, PhD.

sekretariát, mzdová účtovníčka

055 69 99 804

obec@valaliky.sk

Ing. Nikola Lukáčová

evidencia hrobových miest

055 69 99 804

nikola.lukacova@valaliky.sk

Ing. Marcela Šütöová

ekonómka

055 202 89 51

sutoova.marcela@valaliky.sk

Ing. Gabriela Lukáčová

Matrika, evidencia obyvateľov,

Sčítanie obyvateľov 2021

055 202 89 53

socuvkova.gabriela@valaliky.sk

Martina Matiová

knižnica

055 202 89 52

matiova.martina@valaliky.sk

Ing. Lenka Buzogová

dane a poplatky, odpadové hospodárstvo

055 202 89 54

poplatky@valaliky.sk

Martina Demková

dane a poplatky

055 202 89 54

dane@valaliky.sk

Mgr. Kvetoslava Bakšiová

sociálna pracovníčka, overovanie podpisov a listín

055 202 89 55

baksiova.kvetoslava@valaliky.sk

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo