Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

i 6061172

Oznamujeme klientom Obecného úradu Valaliky a Obecnej knižnice Valaliky, Stavebného úradu Čaňa - elokované pracovisko Valaliky, že vstup na tieto úrady bude umožnení len osobám s rúškom, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonanom od 29.októbra 2020 do 1.novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénbového testu na ochorenie Covid- 19 vykonaným od 29.októbra 2020 do 1.novembra 2020. Klientom bude pri vstupe na úrady meraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Naďalej doporučujeme, aby klienti uprednostňovali komunikáciu prostredníctvom telefónu alebo emailu.

Úradné hodiny na Obecnom úrade Valaliky:

pondelok a štvrtok : 7:30 - 12:00  13.00-15.30                          

utorok: nestránkový deň                                                               

streda: 7:30 - 12:00  13.00-18.30

piatok: 7:30 - 12.00

Výpožičný čas v Obecnej knižnici Valaliky:

pondelok: 13.00 - 15.30 hod.

streda: 7.30 - 12.00 13.00 -18.30 hod.

štvrtok: 7.30 - 12.00, 13.00 -15.30 hod.

Kontakty:

Starosta obce: Ing. Štefan Petrík: t.č. 055/2028950, 0903 644 027 email: petrik.stefan@valaliky.sk                                                 

Prednostka úradu: Ing. Mgr. Jana Pelegrin: 055/2028957 email: pelegrin.jana@valaliky.sk

Sekretariát a podateľňa: Ing. Miriama Hakelová, PhD., Ing. Nikola Lukáčová: 055/6999804  email: obec@valaliky.sk

Referát daní a poplatkov:Ing. Lenka Buzogová, Martina Demková: 055/2028954 email: buzogova.lenka@valaliky.sk

Matričný úrad a referát evidencie obyvateľstva: Ing. Gabriela Lukáčová: 055/2028953 email: socuvkova.gabriela@valaliky.sk

Referát sociálnych vecí a overovanie podpisov a listín: Mgr. Kvetoslava Bakšiová: 055/2028955 email: baksiova.kvetoslava@valaliky.sk

Referát personálny a účtovníctva:Ing. Marcela Šütőová: 055/2028951email: sutoova.marcela@valaliky.sk

Referát kultúry, knižnica, rozhlas, prenájom miestností, trhové miesta:Martina Matiová: 055/2028952 email: matiova.martina@valaliky.sk

Stavebný úrad: Ing. Monika Čuláková: 055/2028956 email: culakova.monika@valaliky.sk

 

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo