Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Stanovisko verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente "Zmena a doplnok č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky" je možné predkladať do 9.12.2020 na adresu: Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70  Košice,

email: andrea.vravcova@minv.sk

tel: 055/6004125

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70  Košice, č.dv. 205 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

Oznámenie o strategickom dokumente tu:

upn_zmena-2_využitie- tu:

upn_zmena-2_využtie-náložka-tu:

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-5-2020-uzemny-plan-obce-valaliky

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo