Font

Zaujímavosti v obci

 

Zvonica

Nachádza sa na Zvoničnej ulici v časti Buzice. Pôvodne stála pri Hlavnej ulici (v mieste krížika pri autobusovej zastávke v časti Buzice v smere do Košíc). Približne v roku 1933 bola prenesená na dnešné miesto na Zvoničnej ulici. Pôvodne drevená zvonica dostala svoju súčasnú do polovice betónovú podobu po roku 1945. Slúžila pri zvonení na Anjel pána, ako umieračik pri pohreboch, požiaroch a rôznych blížiacich sa nešťastiach. Zvon, ktorý už dnes nie je súčasťou zvonice, bol odliaty spoločnosťou Buchner v Košiciach v roku 1923 a zakúpili ho veriaci z časti Buzice. Na zvone bola vyobrazená postava Panny Márie. Posledným zvonárom bol Ján Vangor. Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo zvonicu za miestnu pamätihodnosť.

 

Park profesora Hlaváča

Je situovaný v centre obce pred rímsko - katolíckym kostolom Všetkých svätých. V parku sa nachádza pomník prof. Hlaváča. Hlavným architektom parku je Ing. arch. Martin Drahovský. Park bol rekonštruovaný v roku 2011 z finančných prostriedkou EÚ. V blízkosti sa nachádza budova starej fary, ktorá je miestnou pamätihodnosťou.

 

Valalický betlehem

Betlehem bol po prvý krát inštalovaný v decembri 2007 v parku prof. Hlaváča. Návrh pochádza z dielne dvorného architekta obce Valaliky Ing. arch. Martina Drahovského v spolupráci s Ing. Škumaničovou. Autormi sôch sú rezbári Ladislav Staňo st., Stanislav Polek a Ján Krajči. Každoročne je betlehem od decembra do januára prístupný verejnosti a spoluvytvára vianočnú atmosféru v našej obci.

 

 

Studničky

Pozdĺž celej obce Valaliky od severu k juhu sa tiahne terénny zlom - medzi terasou a nivou rieky Hornád. Na viacerých miestach tohto zlomu vyteká podzemná voda a vytvára pramene tzv. studničky. Najznámejšie sú v časti Buzice tzv. Čorgov a ďalšie dva sú v miestnej časti Košťany. Medzi občanmi sa traduje, že voda z týchto prameňov je veľmi dobrej kvality. A naozaj, hoci väčšina zdrojov pitnej vody v obci nespĺňa kvalitatívne znaky pre pitnú vodu a hlavne obsahom dusičnanov často prekračuje povolenú normu aj niekoľkonásobne, voda v "studničkách" je pitná. Obec v náhodných intervaloch zabezpečuje laboratórne rozbory vody. V minulosti boli studničky zdrojom vody pre chudobnejších obyvateľov a volali ich "kadlubky". Aj v súčasnosti sa studničky tešia medzi občanmi Valalík veľkej obľube a úcte a sú aj primerane a vkusne udržiavané.

 

 

Dom smútku

Dom smútku bol vysvätený a daný do prevádzky v novembri 2001. Hlavnou myšlienkou architektonického stvárnenia objektu je dočasnosť nášho pozemského života a zároveň nádej, o ktorú sa opierame pri odchode z tohto sveta. Odchod z tohto sveta je prevrátenou hodnotou bytia. Je to pozastavenie, predel, zlomenie kontinuity, ktorú sme schopní fyzicky vnímať. Túto skutočnosť akoby symbolizovala prevrátená loď zlomená o kamenné bralo - múr. Múr v symbolike kríža má pripomínať vykúpenie a v hlahole umieračika rozlúčenie.

Hlavným stavebným materiálom sú tradičné prírodné materiály - drevo, kameň, trstina. Vnútrajšok objektu umocňuje akoby lúčmi podopretý drevený klenbový strop, pričom lúče vychádzajú k kamenných pilierov po oboch stranách objektu. Súčasťou interiéru je kamenný katafalk. Autorom je Ing. arch. Martin Drahovský.

 

Cintorín v Buziciach

Cintorín v časti Buzice bol výstavbou širokorozchodnej trate v 50-tych rokoch minulého storočia rozdelený na dve časti. Južná časť, ktorá patrí do intravilánu obce, slúži aj dnes ako cintorín a severná časť cintorína, ktorá je v extraviláne obce, ako cintorín neslúži, ale nachádza sa tam zaujímavý solitér - pomník šľachtického rodu Dióssyovcov, ktorí žijú v obci dodnes.

 

 

Stolnotenisový oddiel Valaliky

Športom číslo 1 v obci Valaliky nie je hokej ani futbal, ale stolný tenis. Denne v Športovej hale trénuje 60 mladých a skôr narodených športovcov. Družstvo valalických žien už roky hrá v extralige na Slovensku.

 

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Otília
Dnes : Lucia
Zajtra : Branislava
Pozajtra : Ivica

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017