Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prenájom priestorov

Search Our Site

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Oslavu 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Valaliky usporiadame v sobotu 16.6.2018 od 15.00 - 20.00 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní do 1.6.2018 zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku a kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné do 1.6.2018 zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (2,-- eur/m). Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Prihláška na Oslavu 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Valaliky tu:

Upozornenie: Valalický odpust sa koná vo štvrtok 1.11.2018 na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice). Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek) v čase odpustu sú povinní do 1.10.2018 zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku a kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné do 1.9.2018 zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (2,-- eur/m). Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!

Prihláška na Valalický odpust 2018 tu:

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. 

Poplatok za užívanie (na komerčné účely):

zasadačka (1 hodina) 10 €
    veľká sála ( 1 deň ) 100 €
    za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Poplatok za užívanie KD a kuchyne kar 17 €
    oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod. 50 €
    oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod. 100 €
    za ples a zábavu:  
    pre organizácie pôsobiace v obci 200 €
    pre organizácie pôsobiace mimo obce 300 €
    za svadbu alebo oslavu nad 60 osôb:  
    - do 100 osôb 220 €
    - od 101 - 150 osôb 260 €
    - od 151 - 200 osôb 300 €
    - od 201 - 250 osôb 340 €
    za každý ďalší deň 100 €
3. Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku. V prípade zrušenia akcie je tento poplatok nevratný 50€
4. Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný. 50€
5. Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri veľkej sále (na koláče) 10€

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky a jeho príloha č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Valaliky.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo