Font

Životné prostredie

  

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    

 Úradné hodiny:

Pondelok:  7.00 - 15.00 hod.

Utorok:     7.00 - 15 .00 hod.

Streda:     7.00 - 15.00 hod.

Štvrtok:    7.00 - 15.00 hod.

Piatok:     7.00 -  12.00 hod.

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin


Tel. č. : 055/6 999 829
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Kalendár zberu separovaného odpadu

Výrub drevín

 

 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2017                   

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január 7.1. 21.1. 14.1.
február 4.2. 18.2. 11.2.
marec 4.3. 18.3. 11.3.
apríl 8.4. 22.4. 15.4.
máj 6.5. 20.5. 13.5.
jún 10.6. 24.6. 17.6.
júl 8.7.  22.7. 15.7.
august. 5.8. 19.8.  12.8.
september 9.9. 23.9. 16.9.
október 7.10. 21.10 14.10.
november 4.11. 18.11.  11.11. 
december 9.12. 23.12. 16.12.

Čo - kedy separovať:

 

 

25.09.-29.09.2017 - zber nadrozmerného odpadu

02.10. - 06.10.2017 - zber elektroodpadu

09.10. - 20.10.2017 - zber orezaných konárov

14.10. 2017- zber nebezpečného odpadu

 - 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

 - 11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

 

 

 

 

Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903 721 158, 055 6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad za svoju bránu, uviažte psa a odpad vám  odvezieme priamo z dvora.

 

Označený nebezpečný odpad odneste do zberných kontajnerov na uvedené miesta.

 

Ďakujeme, že separujete.

 

 

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kristián
Dnes : Vendelín
Zajtra : Uršula
Pozajtra : Sergej

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
október 2017
pon uto str štv pia sob ned

Voľby 2017

volby 2017