Font

O obci

  

Letecký pohľad na obec Valaliky

Valaliky ležia v Košickej kotline, asi 10 km južne od Košíc v strednej nadmorskej výške 190 m. Dedina je rozložená pozdĺž štátnej cesty Košice - Ždaňa, v dĺžke 2,7 km. Pôvodne bola obec vybudovaná iba po ľavej strane cesty, po druhej svetovej vojne bola husto zastavaná aj pravá strana.

Rozloha intravilánu (zastavaného územia) obce je 1,9 km2 (190 ha). Výmera celého katastrálneho územia (chotára) obce je 8,6 km2 (860 ha). Valaliky sú po Čani druhou najväčšou obcou v okrese Košice - okolie.

Cez obec Valaliky nepreteká žiadna rieka. Jediný potok Myslavka bol v roku 1963 zlikvidovaný. Na území obce bol hĺbkovým vrtom objavený termálny prameň (v extraviláne obce Všechsvätých), ktorý sa dodnes nevyužíva.

V obci vyvierajú aj pramene, ktorých bezprostredné okolie bolo v roku 1997 upravené tak, aby spríjemňovalo okolité prostredie.

Pôvodne to boli štyri malé dedinky (nárečovo valaliky) s názvami Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany, ktoré sa v roku 1960 zlúčili do jednej obce s názvom Valaliky. Obyvatelia obce v minulosti úspešne odolali maďarizačným tlakom a takmer všetci sú slovenskej národnosti. Väčšinou sú rímskokatolíckeho vierovyznania. Ľudovou rečou je abovské nárečie. Tradičné krojové oblečenie sa postupne vytráca. Staré ľudové zvyky v obci takmer úplne vymizli.

Bezprostrednými susedmi obce sú dediny Geča a Kokšov - Bakša, ktoré sú zároveň i filiálkami valalickej farnosti. Okolité obce sú Krásna nad Hornádom, Čaňa, Haniska, Šebastovce a Barca. 
Jedinou zachovanou dominantou obce je farský kostol zasvätený Všetkým svätým, postavený v roku 1786. Tradičné domy sú valkové (z nepálenej tehly), prízemné, trojdielneho obdlžníkového pôdorysu so zápražím (tzv. gankom) orientovaným na juh a asymetricky osadenými sedlovými alebo valbovými strechami.

Od roku 1991 sa v obci každoročne koná Valalický jarmok, ktorého súčasťou sú výstavy ručných prác rôznych ľudových remeselníkov a vystúpenia folklórnych súborov. Je zameraný na podporu ľudových tradícií. Dni obce Valaliky sú ďalším športovým a kultúrnym podujatím, ktoré sa nesie v duchu "celá obec športuje, celá obec sa zabáva". Od roku 2012 obec spojila Valalický jarmok s Dňami obce Valaliky do spoločného športovo - kultúrneho podujatia. Už tradične sa v obci organizuje Valalická krojovaná paráda, ktorej posolstvom je vzdať úctu abovskému ľudovému kroju. O dianí v obci informujú obecné noviny Valalické novinky, ľudové tradície oživuje ženská spevácka skupina Paradne ňevesti. Každoročne sa v obci konajú výstavy rôznych umelcov. Nemenej navštevované sú aj športové podujatia ako Pohár starostu obce vo futbale a hokeji či Valalický polmaratón.

V obci úspešne účinkuje futbalový klub FC Valaliky, HC Valaliky a Stolnotenisový oddiel Valaliky, ktoré reprezentujú našu obce na rôznych medzinárodných súťažiach. Aktívne tu pôsobí aj Klub seniorov.

Obec je splynofikovaná, čiastočne je vybudovaný vodovod a zatiaľ bez kanalizácie. Má zavedený separovaný zber odpadu. Od roku 1996 má pomenované ulice. Valaliky majú vybudovanú širokú sieť školstva, do ktorej patrí Základná škola Valaliky, Materská škola s elokovaným pracoviskom a Základná umelecká škola Valaliky. Na území pôsobia rôzni podnikatelia a živnostníci, ktorí poskytujú služby v oblasti malopredaja, stavebníckych prác a iných činností.

Z významných stavieb v obci je možné spomenúť Dom nádeje, ktorý je postavený z čisto prírodných materiálov: trstina, kameň a drevo. V roku 2006 bola úspešne ukončená výstavba Športovej haly Valaliky, ktorá významným spôsobom skvalitnila možnosti športového vyžitia v obci.

Pri príležitosti osláv 750. výročia prvej doteraz známej písomnej zmienky o obci bol inštalovaný erb obce, odvodený od starých pečatí, ako aj vlajka obce. Autorom loga obce je Mgr. Svetozár Šomšák.

 

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Otília
Dnes : Lucia
Zajtra : Branislava
Pozajtra : Ivica

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017