Font

Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení

Na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie, sa vyžaduje územné rozhodnutie - rozhodnutie o využívaní územia. Rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba. Terénne úpravy podliehajú povoleniu stavebného úradu podľa ust. § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Podať žiadosť o ich povolenie je oprávnený vlastník pozemku, alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Na terénne úpravy sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Otília
Dnes : Lucia
Zajtra : Branislava
Pozajtra : Ivica

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017