Font

Nakladanie s majetkom obce 

 

Obec Valaliky pri hospodárení s majetkom obce postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

 

 

  •  Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom budovy na ulici Hlavná č. 37 o výmere 345,75 mvo Valalikoch a pozemku parcela č. KNC 1102/1 zapísaný na LV č. 1273 k.ú. Valalliky.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na predaj pozemku v k.ú. Valaliky parcela č. KNC 1247/91, druh: záhrady o výmere 446 m2 zapísaná na LV č. 1273.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 34,5 m2 umiestnené na parcele č. KNC 6 zapísaná na LV č. 1273

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

 

 

 

Zámer               Zverejnenie - dátum Príloha
     
Zámer preja nehnuteľného majetku obce Valaliky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Valaliky pozemok parcel č. KNC 582/3 05.09.2017  pdf.
Zamer prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaliky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - stavba "Rozšírenie distribučnej siete Valaliky, Rosná ulica NTL plynovod". 05.09.207 pdf.
 Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Kandrová 16.3.2017 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Cumulus 16.3.2017 pdf.
Zámer na predaj nehn.majet.obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa L.Horváth 14.07.2016 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa DEZIN 14.07.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Arvai 22.04.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Šlavka 22.04.2016 pdf.

 

Obchodná verejná súťaž  Zverejnenie-dátum Príloha
"Prenájom pozemkov" 29.04.2016 pdf.

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kristián
Dnes : Vendelín
Zajtra : Uršula
Pozajtra : Sergej

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
október 2017
pon uto str štv pia sob ned

Voľby 2017

volby 2017