Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Kúpna zmluva 0,48 € 19.09.2018 Eliaš Vincent Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 18.09.2018 Sebastián Ivan Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.09.2018 Paulína Hurková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.09.2018 Pavol Hurka Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30-000133072PO2017 - dohoda o zmene dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 0 € 13.09.2018 Vsl. vodárenská spol. a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,48 € 11.09.2018 Alžbeta Sedláčková Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,12 € 11.09.2018 Slavomír Eliaš Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely - používanie súkromného osobného motorového vozidla na prepravu zamestnanca pre účely pracovných ciest súvisiacich s výkonom práce ako člena miestnej občianskej poriadkovej služby 30/mes. € 11.09.2018 Augustín Zubko Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,12 € 11.09.2018 Helena Eliášová Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,48 € 11.09.2018 Helena Podracká Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,12 € 11.09.2018 Jarmila Elexová Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely - používanie súkromného osobného motorového vozidla na prepravu zamestnanca pre účely pracovných ciest súvisiacich s výkonom práce ako člena miestnej občianskej poriadkovej služby 30/mes. € 05.09.2018 Gustáv Horváth Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 05.09.2018 Helena Lešková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky - použitie dotácie na organizačné a materiálne zabezpečenie účasti obyvateľa obce na detskej Onko Olympiáde 400 € 04.09.2018 Športom k radosti, o.z. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/50J/72 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € 01.09.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo - vykonanie diela-stavby Chodník pri c. III-3340, Kokšovská ul. vo Valalikoch 88 899,37 € 29.08.2018 STRABAG, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prenesenie čísla 0 € 16.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 21.08.2018 Vlasta Horváthová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.08.2018 Janka Vadászová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.08.2018 Janka Vadászová Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo