Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakt

Search Our Site

OBEC VALALIKY

Poľná 8
044 13 Valaliky

Starosta obce:

Ing. Štefan Petrik
T. č. 055/2028950, 0903644027
petrik.stefan@valaliky.sk

Prednostka úradu:

Ing. Mgr. Jana Pelegrin
T. č. 055/2028957
pelegrin.jana@valaliky.sk

Zástupca starostu obce:

Ing. Ondrej Palenčár
T. č. 0903515870

Sekretariát:

Ing. Miriama Hakelová, PhD. 

Ing. Nikola Lukáčová
T. č. 055/6999804
obec@valaliky.sk

Referát daní a poplatkov:

T.č. 055/2028954

Ing. Lenka Buzogová 
poplatky@valaliky.sk

Martina Demková

dane@valaliky.sk

Matričný úrad a referát evidencie obyvateľstva:
Ing. Gabriela Lukáčová
T.č. 055/2028953
socuvkova.gabriela@valaliky.sk

Referát sociálnych vecí:
Mgr. Kvetoslava Bakšiová
T.č. 055/2028955
baksiova.kvetoslava@valaliky.sk

Terénne sociálne pracovníčky:
PhDr. Ivana Demeterová, Emília Sviatková, Erika Peterčáková
T.č. 055/6999829, 0903910139
tspvalaliky@gmail.com

Referát personálny a účtovníctva
Ing. Marcela Šutöová
T.č. 055/2028951
sutoova.marcela@valaliky.sk

Referát kultúry, knižnica , rozhlas, prenájom miestností, trhové miesta:
Martina Matiová
T.č. 055/2028952
kultura@valaliky.sk

Stavebný úrad:
Ing. Monika Čuláková
T.č. 055/2028956
culakova.monika@valaliky.sk

Prevádzka Valaliky:
Štefánia Diabolková
T.č. 055/6999824, 0903721158
diabolkova.stefania@gmail.com

Jedáleň:
Veronika Pošiváková
T.č. 055/6997764
jedalen@valaliky.sk

Základná škola Valaliky:
T.č. 055/3099885
zsvalaliky@gmail.com

Základná umelecká škola Valaliky:
T.č. 055/6999810
zusvalaliky@gmail.com

Materská škola Valaliky - Poľná:
T.č. 055/6999937

Materská škola Valaliky - Buzice:
T.č. 055/6999854

Pošta Valaliky:
T.č. 055/6999800

Farský úrad Valaliky:
T.č. 055/6999828

Pohrebná služba Valaliky:
T.č. 055/6999641, 0907301332

Poruchová služba VSE (elektrárne):
T.č. 0800123332

Poruchová služba SPP (plynárne):
T.č. 0850111727

Poruchová služba VVS (vodárne)
T.č. 055/6427507

Tiesňová linka (polícia, hasiči, rýchla zdravotná pomoc)
T.č. 112

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo