Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Knižnica

Search Our Site

DX0B4887Za Dobsinskym do rozpravky MS Valaliky pani Pustaiova

Rozprávka sa stala mostom medzi generáciami. Spojila členky Klubu seniorov, strednú generáciu, mladých aj našich najmladších – deti Materskej školy Valaliky, Geča a prvákov, druhákov a tretiakov Základnej školy Valaliky. Spolu asi 280 detí  sa v rámci troch dopoludní stretlo v Obecnej knižnici Valaliky, aby si spoločne pripomenuli 190. výročie narodenia Pavla Emanuela Dobšinského (* 16.3.1828). Oslava to bola ako sa patrí. Deti sa postupne preniesli do štyroch Dobšinského rozprávok (O dvanástich mesiačikoch, Ružová Anička, O troch grošoch a Janko Hraško), ktoré im seniorky a dobrovolníčky priblížili čítaním ukážok zo spomínaných rozprávok.

Pomohli im aj dospeláci Základnej umeleckej školy Valaliky, ktorí vyrobili kulisy a postavičky z rozprávok. Pre deti potom už bola hračka prísť na to, v akej rozprávke sa ocitli. Na každom stanovišti na nich čakala aj súťažná úloha, po jej splnení dostali do hracieho letáčiku pečiatku. Na záver nemohla chýbať sladká odmena. Dúfam, že sa deti, ale aj seniorky dobre zabavili a niečo nové sa aj dozvedeli. Napr. vedeli ste, že rozprávka Ružová Anička bola ako jediná Slovenská rozprávka uverejnená vo Francúzku (rok 2004) v zbierke Sto najkrajších rozprávok sveta? Ak ju ešte nepoznáte, nezabudnite ju svojim deťom prečítať.

Veľká vďaka patrí pani Marte Čigášovej, Márii Hricišovej, Alene Matisovej, Margite Matisovej, Margite Papcúnovej,  Alene Pástorovej, Ing. Marte Pustaiovej, Zuzane Rokovej, Jolane Takáčovej a Eve Výrostkovej, ktoré deťom  rozprávky prezentovali. Pod vedením Mgr. Herberta Trenklera (ZUŠ Valaliky) kulisy a rozprávkové postavičky vyrobili - Renáta Pancuráková, Ing. Marcela Šütőová,Radomíra Nemergut Ruščín, Ivana Šütőová, Bc. Katarína Lacková, Mgr. Kvetoslava Bakšiová a Ing. Juliana Arvaiová. Našu rozprávkovú cestu trpezlivo fotil a fotografie spracoval pán Dušan Kmec. Ďakujeme

text: Martina Matiová

foto: Dušan Kmec

dx0b4600za_dobs...
dx0b4600za_dobsinskym_do_rozpravky dx0b4600za_dobsinskym_do_rozpravky
dx0b4609za_dobs...
dx0b4609za_dobsinskym_do_rozpravky_nulty_rocnik_zsalena_pastorova_alena_matisova dx0b4609za_dobsinskym_do_rozpravky_nulty_rocnik_zsalena_pastorova_alena_matisova
dx0b4610za_dobs...
dx0b4610za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_pani_marta_cigasova dx0b4610za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_pani_marta_cigasova
dx0b4613za_dobs...
dx0b4613za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova dx0b4613za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova
dx0b4614za_dobs...
dx0b4614za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova_eva_vyrostkova dx0b4614za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova_eva_vyrostkova
dx0b4616za_dobs...
dx0b4616za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_pastorova_alena_matisova dx0b4616za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_pastorova_alena_matisova
dx0b4618za_dobs...
dx0b4618za_dobsinskym_do_rozpravky_nulty_rocnik_zs dx0b4618za_dobsinskym_do_rozpravky_nulty_rocnik_zs
dx0b4627za_dobs...
dx0b4627za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova_jolana_takacova dx0b4627za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova_jolana_takacova
dx0b4628za_dobs...
dx0b4628za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_eva_vyrostkova_zuzana_rokova dx0b4628za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_eva_vyrostkova_zuzana_rokova
dx0b4630za_dobs...
dx0b4630za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_pastorova_alena_matisova dx0b4630za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_pastorova_alena_matisova
dx0b4636za_dobs...
dx0b4636za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_martina_matiova dx0b4636za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_martina_matiova
dx0b4638za_dobs...
dx0b4638za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_maria_hricisonova_marta_cigasova dx0b4638za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_maria_hricisonova_marta_cigasova
dx0b4640za_dobs...
dx0b4640za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_janko_hrasko dx0b4640za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_janko_hrasko
dx0b4643za_dobs...
dx0b4643za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_matisova dx0b4643za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_alena_matisova
dx0b4644za_dobs...
dx0b4644za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs dx0b4644za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs
dx0b4646za_dobs...
dx0b4646za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova dx0b4646za_dobsinskym_do_rozpravky_prvy_rocnik_zs_zuzana_rokova
dx0b4650za_dobs...
dx0b4650za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4650za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4658
dx0b4658 dx0b4658
dx0b4659za_dobs...
dx0b4659za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4659za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4660za_dobs...
dx0b4660za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4660za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4663katarin...
dx0b4663katarina_eva_caniova_abovsky_hlasnik_martina_matiova dx0b4663katarina_eva_caniova_abovsky_hlasnik_martina_matiova
dx0b4667za_dobs...
dx0b4667za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4667za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4669za_dobs...
dx0b4669za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs_maria_hricisonova dx0b4669za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs_maria_hricisonova
dx0b4671za_dobs...
dx0b4671za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4671za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4676za_dobs...
dx0b4676za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4676za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4684za_dobs...
dx0b4684za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova_jolana_takacova dx0b4684za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova_jolana_takacova
dx0b4690za_dobs...
dx0b4690za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_pani_pustaiova_papcunova_takacova dx0b4690za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_pani_pustaiova_papcunova_takacova
dx0b4691za_dobs...
dx0b4691za_dobsinskym_do_rozpravky_dvanasti_mesiacikovia dx0b4691za_dobsinskym_do_rozpravky_dvanasti_mesiacikovia
dx0b4693za_dobs...
dx0b4693za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4693za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4694za_dobs...
dx0b4694za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs dx0b4694za_dobsinskym_do_rozpravky_druhy_rocnik_zs
dx0b4699za_dobs...
dx0b4699za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova dx0b4699za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_marta_pustaiova_margita_papcunova
dx0b4701za_dobs...
dx0b4701za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_zuzana_rokova_eva_vyrostkova dx0b4701za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_zuzana_rokova_eva_vyrostkova
dx0b4702za_dobs...
dx0b4702za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_hricisonova_a_cigasova dx0b4702za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_hricisonova_a_cigasova
dx0b4704za_dobs...
dx0b4704za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsaleny_pastorova_a_matisova dx0b4704za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsaleny_pastorova_a_matisova
dx0b4705za_dobs...
dx0b4705za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4705za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4706za_dobs...
dx0b4706za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4706za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4707za_dobs...
dx0b4707za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4707za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4708za_dobs...
dx0b4708za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_eva_vyrostkova dx0b4708za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_eva_vyrostkova
dx0b4709za_dobs...
dx0b4709za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4709za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4717za_dobs...
dx0b4717za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4717za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4720za_dobs...
dx0b4720za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4720za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4721za_dobs...
dx0b4721za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4721za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4722za_dobs...
dx0b4722za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_vyrostkova_pani_rokova dx0b4722za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_vyrostkova_pani_rokova
dx0b4723za_dobs...
dx0b4723za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_pustaiova_pani_papcunova dx0b4723za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_pustaiova_pani_papcunova
dx0b4728za_dobs...
dx0b4728za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsalena_pastorova_alena_matisova dx0b4728za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsalena_pastorova_alena_matisova
dx0b4729za_dobs...
dx0b4729za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsalena_matisova dx0b4729za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zsalena_matisova
dx0b4731za_dobs...
dx0b4731za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4731za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4733za_dobs...
dx0b4733za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4733za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4734za_dobs...
dx0b4734za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4734za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4735za_dobs...
dx0b4735za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4735za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4737za_dobs...
dx0b4737za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_pustaiova_pani_papcunova dx0b4737za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zspani_pustaiova_pani_papcunova
dx0b4738za_dobs...
dx0b4738za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4738za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4743za_dobs...
dx0b4743za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4743za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4747za_dobs...
dx0b4747za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4747za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4748za_dobs...
dx0b4748za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4748za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4750za_dobs...
dx0b4750za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_margita_papcunova dx0b4750za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs_margita_papcunova
dx0b4759za_dobs...
dx0b4759za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4759za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4760za_dobs...
dx0b4760za_dobsinskym_do_rozpravky_eva_vyrostkova dx0b4760za_dobsinskym_do_rozpravky_eva_vyrostkova
dx0b4762za_dobs...
dx0b4762za_dobsinskym_do_rozpravky_alena_pastorova_alena_matisova dx0b4762za_dobsinskym_do_rozpravky_alena_pastorova_alena_matisova
dx0b4765za_dobs...
dx0b4765za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs dx0b4765za_dobsinskym_do_rozpravky_3_rocnik_zs
dx0b4766za_dobs...
dx0b4766za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4766za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4767za_dobs...
dx0b4767za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4767za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4768za_dobs...
dx0b4768za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4768za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4771za_dobs...
dx0b4771za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4771za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4772za_dobs...
dx0b4772za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4772za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4774za_dobs...
dx0b4774za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4774za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4776za_dobs...
dx0b4776za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4776za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4777za_dobs...
dx0b4777za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4777za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4778za_dobs...
dx0b4778za_dobsinskym_do_rozpravky_zuzana_rokova dx0b4778za_dobsinskym_do_rozpravky_zuzana_rokova
dx0b4779
dx0b4779 dx0b4779
dx0b4780_ms_gec...
dx0b4780_ms_geca_marta_pustaiova_margita_papcunova dx0b4780_ms_geca_marta_pustaiova_margita_papcunova
dx0b4781ms_geca
dx0b4781ms_geca dx0b4781ms_geca
dx0b4782za_dobs...
dx0b4782za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4782za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4783za_dobs...
dx0b4783za_dobsinskym_do_rozpravky_tomas_cigas_a_vnuk dx0b4783za_dobsinskym_do_rozpravky_tomas_cigas_a_vnuk
dx0b4785za_dobs...
dx0b4785za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4785za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4786za_dobs...
dx0b4786za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4786za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4788za_dobs...
dx0b4788za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4788za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4791za_dobs...
dx0b4791za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4791za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4792za_dobs...
dx0b4792za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4792za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4793za_dobs...
dx0b4793za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4793za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4799za_dobs...
dx0b4799za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4799za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4801za_dobs...
dx0b4801za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca dx0b4801za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_geca
dx0b4805za_dobs...
dx0b4805za_dobsinskym_do_rozpravky_ dx0b4805za_dobsinskym_do_rozpravky_
dx0b4808za_dobs...
dx0b4808za_dobsinskym_do_rozpravky_organizacny_tim dx0b4808za_dobsinskym_do_rozpravky_organizacny_tim
dx0b4815za_dobs...
dx0b4815za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_marta_pustaiova_jolana_takacova dx0b4815za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_marta_pustaiova_jolana_takacova
dx0b4816za_dobs...
dx0b4816za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4816za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4818za_dobs...
dx0b4818za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4818za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4819za_dobs...
dx0b4819za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valalikypani_margity_matisova_a_papcunova dx0b4819za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valalikypani_margity_matisova_a_papcunova
dx0b4821za_dobs...
dx0b4821za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4821za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4822za_dobs...
dx0b4822za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4822za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4823za_dobs...
dx0b4823za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_pustaiova_pani_takacova dx0b4823za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_pustaiova_pani_takacova
dx0b4824za_dobs...
dx0b4824za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4824za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4825za_dobs...
dx0b4825za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4825za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4826za_dobs...
dx0b4826za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4826za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4827za_dobs...
dx0b4827za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4827za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4829za_dobs...
dx0b4829za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_eva_vyrostkova dx0b4829za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_eva_vyrostkova
dx0b4832za_dobs...
dx0b4832za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_matisova_a_papcunova dx0b4832za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_matisova_a_papcunova
dx0b4834za_dobs...
dx0b4834za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4834za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4837za_dobs...
dx0b4837za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4837za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4838za_dobs...
dx0b4838za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4838za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4840za_dobs...
dx0b4840za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4840za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4841za_dobs...
dx0b4841za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4841za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4847za_dobs...
dx0b4847za_dobsinskym_do_rozpravky_maria_hricisobova_marta_cigasova dx0b4847za_dobsinskym_do_rozpravky_maria_hricisobova_marta_cigasova
dx0b4850za_dobs...
dx0b4850za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4850za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4851za_dobs...
dx0b4851za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4851za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4852za_dobs...
dx0b4852za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4852za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4855za_dobs...
dx0b4855za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4855za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4856za_dobs...
dx0b4856za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4856za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4857za_dobs...
dx0b4857za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4857za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4858za_dobs...
dx0b4858za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4858za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4860za_dobs...
dx0b4860za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4860za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4862za_dobs...
dx0b4862za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_margita_matisova_margita_papcunova dx0b4862za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_margita_matisova_margita_papcunova
dx0b4864za_dobs...
dx0b4864za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4864za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4865za_dobs...
dx0b4865za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4865za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4866za_dobs...
dx0b4866za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4866za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4869za_dobs...
dx0b4869za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4869za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4870za_dobs...
dx0b4870za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4870za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4871za_dobs...
dx0b4871za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4871za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4881za_dobs...
dx0b4881za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4881za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4882za_dobs...
dx0b4882za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4882za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4884za_dobs...
dx0b4884za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4884za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4886za_dobs...
dx0b4886za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4886za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4887za_dobs...
dx0b4887za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_pustaiova dx0b4887za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_pani_pustaiova
dx0b4892za_dobs...
dx0b4892za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4892za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4893za_dobs...
dx0b4893za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4893za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4899za_dobs...
dx0b4899za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4899za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4900za_dobs...
dx0b4900za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4900za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4902za_dobs...
dx0b4902za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4902za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4905za_dobs...
dx0b4905za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4905za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4907za_dobs...
dx0b4907za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4907za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4911za_dobs...
dx0b4911za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4911za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky
dx0b4912za_dobs...
dx0b4912za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_ruzove_anicky dx0b4912za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky_ruzove_anicky
dx0b4913za_dobs...
dx0b4913za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky dx0b4913za_dobsinskym_do_rozpravky_ms_valaliky

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo