Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Knižnica

Search Our Site

DX0B5135Slavnostne vyhodnotenie vytvarnej sutaze v kniznici oceneny Dominik FlintosDôkazom úspešnej spolupráce Obecnej knižnice a Základnej umeleckej školy Valaliky bol už štvrtý ročník výtvarnej súťaže tentoraz „ O najkrajšiu ilustráciu báji a bájok“. V jarných  mesiacoch 32 detí pod vedením pani výtvarníčky Mgr. Anny Hattingerovej  vo valalickom ateliéry pracovalo na svojich ilustráciách. Pod šikovnými rukami malých umelcov ožívali dávne báje a bájky.

Deti boli rozdelené do troch vekových kategórii: I. kategória 7 - 8 rokov, II. kategória 9 - 10 rokov a III. kategória 11 - 13 rokov. Malý výtvarníci sa veľmi snažili. Preto sa im ilustrácie vydarili a najlepšie sa vyberali ťažko. Po zrelom uvážení kolektív výtvarníkov vybral najkrajšie. Najlepších ocenili riaditeľka ZUŠ Valaliky Darina Gazsiová a starosta obce Valaliky Ing. Štefan Petrík na Slávnostnom vyhlásení výsledkov v Obecnej knižnici.

 Ocenené práce v:

I.kategórii: 1. miesto - Lukáš Juhász, 2. miesto - Juraj Nagy, 3. miesto Ema Freňáková                  pochvala za snahu - Nikoletta Štefanová a Juraj Nagy

II.kategórii: 1. miesto - Dominik Flintoš, 2. miesto - Sofia Elizabeta Jesenská a Martin Grega, 3. miesto - Sára Niščáková a Jakub Gazdag, pochvala za snahu- Martin Grega a Matúš Petrík

III: kategórii: 1. miesto - Alexandra Kőverová, 2. miesto - Patrik Žiška, 3. miesto Dominika Gillová a Daniel Nagy.

Zároveň ocenili aj dospelých pri ZUŠ, ktorí mali za úlohu stvárniť (pod vedením pána Mgr. Herberta Trenklera) štyri rozprávky Pavla Dobšinského. Pretože sa na tvorbe kulís a figúrok podieľal celý kolektív, rozhodli sme sa oceniť všetkých: Ing. Marcelu Šütőovú, Mgr. Kvetoslavu Bakšiovú, Radomíru Nemergut Ruščínovú, Renátu Pancurákovú, Bc. Katarínu Lackovú, Ivanu Šütőovú a Ing. Julianu Arvaiovú.

Ocenené práce zarámujeme a ozdobíme nimi steny knižnice. Dúfam, že aj takouto cestou prilákame malých aj veľkých výtvarníkov do knižnice a budú z nich aj aktívny čitatelia. Prajem im veľa príjemných zážitkov nielen so štetcami a farbičkami, ale i s kvalitnou knihou.

text: Martina Matiová

foto: Dušan Kmec

dx0b5086 slavno...
dx0b5086 slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_riaditelka_zus_gazsiova dx0b5086 slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_riaditelka_zus_gazsiova
dx0b5088slavnos...
dx0b5088slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici dx0b5088slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici
dx0b5089slavnos...
dx0b5089slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_martina_matiova dx0b5089slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_martina_matiova
dx0b5090slavnos...
dx0b5090slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_riaditelka_gazsiova dx0b5090slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_riaditelka_gazsiova
dx0b5091slavnos...
dx0b5091slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_vytvarnicka_mgr_hattingerova dx0b5091slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_vytvarnicka_mgr_hattingerova
dx0b5092slavnos...
dx0b5092slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_riaditelka_gazsiova_ocenuju_pani_hattingerovu dx0b5092slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_riaditelka_gazsiova_ocenuju_pani_hattingerovu
dx0b5093slavnos...
dx0b5093slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_juraj_nagy dx0b5093slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_juraj_nagy
dx0b5095oceneny...
dx0b5095oceneny_slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_ema_frenakova dx0b5095oceneny_slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_ema_frenakova
dx0b5096slavnos...
dx0b5096slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_juraj_nagy dx0b5096slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_juraj_nagy
dx0b5097slavnos...
dx0b5097slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_lukas_juhasz dx0b5097slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_lukas_juhasz
dx0b5098slavnos...
dx0b5098slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_lukas_juhasz dx0b5098slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_lukas_juhasz
dx0b5099slavnos...
dx0b5099slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_martin_grega dx0b5099slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_martin_grega
dx0b5100slavnos...
dx0b5100slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__matus_petrik dx0b5100slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__matus_petrik
dx0b5101slavnos...
dx0b5101slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__jakub_gazdag dx0b5101slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__jakub_gazdag
dx0b5103slavnos...
dx0b5103slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_sofia_elizabeta_jesenska dx0b5103slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_sofia_elizabeta_jesenska
dx0b5104slavnos...
dx0b5104slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_sofia_elizabeta_jesenska dx0b5104slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_sofia_elizabeta_jesenska
dx0b5105slavnos...
dx0b5105slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_martin_grega dx0b5105slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_martin_grega
dx0b5106
dx0b5106 dx0b5106
dx0b5108slavnos...
dx0b5108slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_dominika_gillova dx0b5108slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_dominika_gillova
dx0b5109slavnos...
dx0b5109slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__daniel_nagy dx0b5109slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny__daniel_nagy
dx0b5110slavnos...
dx0b5110slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_patrik_ziska dx0b5110slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_patrik_ziska
dx0b5111slavnos...
dx0b5111slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_patrik_ziska dx0b5111slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_patrik_ziska
dx0b5112slavnos...
dx0b5112slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_dospelaci dx0b5112slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_dospelaci
dx0b5115slavnos...
dx0b5115slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_marcela_sutova dx0b5115slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_marcela_sutova
dx0b5117slavnos...
dx0b5117slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_nemergut_ruscinova dx0b5117slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_nemergut_ruscinova
dx0b5118slavnos...
dx0b5118slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_nemergut_ruscinova dx0b5118slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_nemergut_ruscinova
dx0b5120slavnos...
dx0b5120slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_renata_pancurakova dx0b5120slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_renata_pancurakova
dx0b5121slavnos...
dx0b5121slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_katka_lackova dx0b5121slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_katka_lackova
dx0b5122slavnos...
dx0b5122slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_katka_lackova dx0b5122slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_ocenena_katka_lackova
dx0b5124slavnos...
dx0b5124slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_vytvarnicka_mgr_hattingerova dx0b5124slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_vytvarnicka_mgr_hattingerova
dx0b5125slavnos...
dx0b5125slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_vytvarnicka_hattingerova_riaditelka_gazsiova dx0b5125slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_starosta_petrik_vytvarnicka_hattingerova_riaditelka_gazsiova
dx0b5129slavnos...
dx0b5129slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_riaditelka_zus_darina_gazsiova dx0b5129slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_riaditelka_zus_darina_gazsiova
dx0b5133_straro...
dx0b5133_strarosta_petrik_veduca_kniznice_matiova_riaditelka_gazsiova-vytvarnicka_hattingerova dx0b5133_strarosta_petrik_veduca_kniznice_matiova_riaditelka_gazsiova-vytvarnicka_hattingerova
dx0b5135slavnos...
dx0b5135slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_dominik_flintos dx0b5135slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_oceneny_dominik_flintos
dx0b5137slavnos...
dx0b5137slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5137slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace
dx0b5138slavnos...
dx0b5138slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5138slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace
dx0b5140slavnos...
dx0b5140slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5140slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace
dx0b5141slavnos...
dx0b5141slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5141slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace
dx0b5142slavnos...
dx0b5142slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5142slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace
dx0b5143slavnos...
dx0b5143slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace dx0b5143slavnostne_vyhodnotenie_vytvarnej_sutaze_v_kniznici_najlepsie_prace

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo