Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Tlačivá - dane a poplatky

- ohlásenie k poplatku za KO - FO

- ohlásenie k poplatku za KO - PO

- žiadosť o úľavu za KO

- daňové priznanie nehnuteľnosti - FO

- daňové priznanie nehnuteľnosti - PO

 

Tlačivá - stavebný úrad

- návrh na vydanie územného rozhodnutia

- žiadosť o stavebné povolenie

- zmena stavby pred dokončením

- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- návrh na skúšobnú prevádzku stavby

- zmeny v užívaní stavby

- žiadosť o dodatočné povolenie stavby

- žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním

- povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

- ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

 

Tlačivá - sociálna agenda

- vyhlásenie rodičov k dotáciám

- žiadosť o poskytnutie pôžičky

 

Tlačivá - matričný úrad

žiadosť o zápis bez prechyľovania -ová

- oznámenie o spätnom prijatí priezviska po rozvode

 

Tlačivá - overovanie

- splnomocnenie na zastupovanie

- splnomocnenie na prepis auta

- splnomocnenie

- prehlásenie

- generálna plná moc

- Čestné vyhlásenie s poplatkom Obec Valaliky

- Čestné vyhlásenie bez poplatku Obec Valaliky

 

Tlačivá - životné prostredie

- žiadosť o výrub dreviny

 

Tlačivá - ostatné

- žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

- žiadosť o vydanie rozhodnutia, určenia, zmene a zrušení súpisného čísla