Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Úmrtná matrika

Search Our Site

 Vážení občania oznamujeme vám, že nás v pondelok 13.septembra 2021 vo veku 75 rokov navždy opustila Alžbeta Korineková z Buzíc. Posledná rozlúčka s pani Korinekovou bude v piatok 17.septembra 2021 o 13.30 hod vo farskom kostole vo Valalikoch. 

Vážení občania, prajem vám príjemné  popoludnie, vypočujte si aktuálne oznamy: 

Agro spoločnosti so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamujú, že vydávajú naturálie za rok 2021 na základe platnej nájomnej zmluvy a to v pracovné dni od pondelka 20.09.2021 do piatka  – 01.10.2021 v čase od 8:00 – 15:00 a v sobotu, dňa 25.09.2021 od 8:00 – 12:00 hod.Miestom vydania je Hospodársky dvor Gyňov. Je potrebné so sebou priniesť platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.

V piatok 17.9.2021 budeme zbierať nebezpečný odpad, staré farby, laky, riedidlá a označené chemikálie. Kontajner bude pristavený v piatok 17.9.2021 od 8.00 do 11.00 hod. na parkovisku na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba) a od 11.00 do 14.00 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade Valaliky. Označený nebezpečný odpad odneste do zberných kontajnerov na uvedené miesta.

Od pondelka 20. septembra 2021 do piatku 24. septembra 2021 budeme zbierať nadrozmerný -spáliteľný odpad, čiže starý nábytok, koberce, matrace atď. Pozor zmena ! Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín pristavenia kontajneru na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vám privezieme kontajner, ktorý si každá domácnosť musí sama naplniť tzn, že kontajner už nebudú napĺňať zamestnanci obce.

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že od 1.9.2021 dochádza na Pošte Valaliky k trvalej zmene hodín pre verejnosť. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok je pošta pre verejnosť otvorená od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00 hod. V stredu od 8.00 - 12.00 a od 15.00 - 17.00 hod. V sobotu a nedeľu je pošta zatvorená.

 

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo