Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Úmrtná matrika

Search Our Site

 Vážení občania oznamujeme vám, že nás v pondelok 13.septembra 2021 vo veku 75 rokov navždy opustila Alžbeta Korineková z Buzíc. Posledná rozlúčka s pani Korinekovou bude v piatok 17.septembra 2021 o 13.30 hod vo farskom kostole vo Valalikoch. 

Vážení občania, prajem vám príjemné  popoludnie, vypočujte si aktuálne oznamy: 

Agro spoločnosti so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamujú, že vydávajú naturálie za rok 2021 na základe platnej nájomnej zmluvy a to v pracovné dni od pondelka 20.09.2021 do piatka  – 01.10.2021 v čase od 8:00 – 15:00 a v sobotu, dňa 25.09.2021 od 8:00 – 12:00 hod.Miestom vydania je Hospodársky dvor Gyňov. Je potrebné so sebou priniesť platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.

V piatok 17.9.2021 budeme zbierať nebezpečný odpad, staré farby, laky, riedidlá a označené chemikálie. Kontajner bude pristavený v piatok 17.9.2021 od 8.00 do 11.00 hod. na parkovisku na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba) a od 11.00 do 14.00 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade Valaliky. Označený nebezpečný odpad odneste do zberných kontajnerov na uvedené miesta.

Od pondelka 20. septembra 2021 do piatku 24. septembra 2021 budeme zbierať nadrozmerný -spáliteľný odpad, čiže starý nábytok, koberce, matrace atď. Pozor zmena ! Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín pristavenia kontajneru na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vám privezieme kontajner, ktorý si každá domácnosť musí sama naplniť tzn, že kontajner už nebudú napĺňať zamestnanci obce.

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že od 1.9.2021 dochádza na Pošte Valaliky k trvalej zmene hodín pre verejnosť. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok je pošta pre verejnosť otvorená od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00 hod. V stredu od 8.00 - 12.00 a od 15.00 - 17.00 hod. V sobotu a nedeľu je pošta zatvorená.

 

 

 

Otvorili sme ihrisko pre rodičov a deti do 8 rokov - Detský svet (za kostolom). Ihrisko je otvorené: pondelok - piatok - 10.00 -12.00 hod., 13.00 -18.00 hod.  V sobotu a nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.

Vstup na ihrisko je možný iba s preukazom, ktorý vydáva Obecný úrad Valaliky. O vydanie preukazu môžete požiadať v obecnej knižnici. Podmienkou je, aby žiadateľ mal uhradené všetky záväzky voči obci. Upozorňujeme Vás, že pri vstupe do ihriska musíte dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia.

Pozývame Vás na Burzu kníh. Knihy sú vystavené vo vestibulu KD Valaliky a zaplatiť ich môžete za symbolickú cenu 0,20 eur/ kus v čase stránkových hodín v knižnici, alebo na oddelení daní a poplatkov.

 

 Mäsovýroba Erik príde v piatok čiže zajtra  o 8 hodine predávať čerstvé mäso a mäsové výrobky v akciových  cenách. Auto bude pristavené na parkovisku pri obecnom úrade - zajtra od 8 do 10. hodiny, potom sa presunie na parkovisko pri potravinách u Jakaba.  

Čistiareň peria      Košice  

Ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby.

Šijeme paplóny, periny,  vankúše rôznych rozmerov podľa vašich požiadaviek. Na výber ponúkame rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

 Pre vaše  perie zadarmo prídeme  priamo  k vám domov a hotové výrobky Vám domov aj dovezieme stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a my prídeme  k vám. Neváhajte a zavolajte ihneď k dnešnej objednávke dostanete darček  zdarma .   Opakujem  telefónne  číslo  0905 267 750.

Obvodné oddelenie Policajného zboru Čaňa upozorňuje majiteľov motorových vozidiel na množiace sa prípady krádeží katalyzátorov z aut zaparkovaných na verejných priestranstvách pred rodinnými domami.  Občanom preto odporúčame, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo vlastných dvoroch.   Prípadné podozrivé konanie prosím nahláste na telefónnom čísle 158.

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne dôrazne vyzýva  všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj jeden kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23.10.2020 na  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400 €.

 

Dovoľujeme si požiadať klientov Obecného úradu Valaliky, aby v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia Covid – 19 zvážili osobnú návštevu úradu a pokiaľ je to možné, aby využili bezkontaktnú formu vybavenia či už telefonicky alebo e-mailom.  

Úradné hodiny na Obecnom úrade Valaliky:

Pondelok:           7.30. – 12.00 hod., 13.00 – 15.30 hod.

Streda:                7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 18.30 hod.

Štvrtok:               7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 15.30 hod.

Piatok:                7.30 – 12.00 hod.

Úradné hodiny na stavebnom úrade:

Streda:                 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.     

Vstup do budovy obecného úradu je možný výlučne za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • - použitie ochranného rúška,
  • - dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy,
  • - dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálne 2 metre.

 

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby upozorňujú obyvateľov obce nato, že v poslednom období vo zvýšenej miere pribúdajú krádeže pri rodinných domoch. Odcudzené bolo šatstvo, koberce, bicykle a iné veci. Vyzývame Vás preto, aby ste si chránili svoj majetok, a to najmä zatváraním plotových brán už v podvečerných hodinách a nevpúšťaním cudzích osôb na svoj pozemok. V prípade potreby sa môžete obrátiť na členov hliadky na telefónnych číslach: 0950 838 962 alebo 0950 838 961.

 Žiadame obyvateľov obce, aby nenechávali po uliciach pobehovať svojich psov, aby si ich zabezpečili na vlastných pozemkoch. Buďte ohľaduplní k svoji susedom.

 

 Mäsovýroba Erik príde v piatok čiže zajtra  o 8 hodine predávať čerstvé mäso a mäsové výrobky v akciových  cenách. Auto bude pristavené na parkovisku pri obecnom úrade - zajtra od 8 do 10. hodiny, potom sa presunie na parkovisko pri potravinách u Jakaba.

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo