Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prenájom priestorov

Search Our Site

 

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a následné mimoriadne opatrenia sú všetky kultúrne a športové podujatia do odvolania zrušené. 

VV - Zákaz hromadných podujatí čítaj tu:

Valalický jarmok 2020 usporiadame v sobotu 13.6.2020 od 15.00 - 20.00 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní do 1.6.2019 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!  Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo počas príležitostného trhu (jarmoka/odpust) vo výške 4 €/m²:IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542. Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO.

 (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018)

Valalický odpust sa koná vo štvrtok 1.11.2020 na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice). Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek) v čase odpustu sú povinní do 1.10.2019 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m2). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo.  Nie podľa dátumu prijatia prihláškyZáujemcovia sa môžu prihlásiť až od 15.1.2020.Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval) a počtu stánkov. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

 Poplatok za užívanie priestoru trhoviska počas roka sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na predajné účely, a to:

a) pri ploche do 5 m2 sa určuje poplatok 4 €/deň

b) pri ploche do 10 m2 sa určuje poplatok 6 €/deň

c) pri ploche do 20 m2 sa určuje poplatok 12 €/deň

d) pri ploche nad 20 m2 sa určuje poplatok 20 €/deň.

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. 

Poplatok za užívanie (na komerčné účely):

zasadačka (1 hodina) 10 €
    veľká sála ( 1 deň ) 100 €
    za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Poplatok za užívanie KD a kuchyne kar 17 €
    oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod. 50 €
    oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod. 100 €
    za ples a zábavu:  
    pre organizácie pôsobiace v obci 200 €
    pre organizácie pôsobiace mimo obce 300 €
    za svadbu alebo oslavu nad 60 osôb alebo do počtu 60 osôb trvajúcu dlhšie ako do 20.00 hod.:  
    - do 100 osôb 220 €
    - od 101 - 150 osôb 260 €
    - od 151 - 200 osôb 300 €
    - od 201 - 250 osôb 340 €
    za každý ďalší deň 100 €
3. Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku. V prípade zrušenia akcie je tento poplatok nevratný 50€
4. Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný. 50€
5. Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri veľkej sále (na koláče) 10€

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo