Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prenájom priestorov

Search Our Site

 

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

 

Valalický jarmok 2020 je zrušený. Podnikateľom, ktorí zaplatili poplatok za verejné priestranstvo po predložení ich čísla účtu v tvare IBAN bude na tento účet poplatok vrátený. 

Valalický jarmok 2021 usporiadame v sobotu  12.6.2021 od 15.00 - 20.00 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní od 1.4.2021 do 1.5.2021zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!  Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo počas príležitostného trhu (jarmoka/odpust) vo výške 4 €/m²:IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542. Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO.

 (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018)

Predaj v čase Valalického odpustu 2020 je zrušený. Podnikateľom, ktorí zaplatili poplatok za verejné priestranstvo po predložení ich čísla účtu v tvare IBAN bude na tento účet poplatok vrátený. 

Valalický odpust sa koná  1.11.2021 na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice). Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek) v čase odpustu sú povinní od 1.6.2021 do 1.10.2021 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m2). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo.  Nie podľa dátumu prijatia prihláškyZáujemcovia sa môžu prihlásiť až od 15.1.2020.Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval) a počtu stánkov. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

 Poplatok za užívanie priestoru trhoviska počas roka sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na predajné účely, a to:

a) pri ploche do 5 m2 sa určuje poplatok 4 €/deň

b) pri ploche do 10 m2 sa určuje poplatok 6 €/deň

c) pri ploche do 20 m2 sa určuje poplatok 12 €/deň

d) pri ploche nad 20 m2 sa určuje poplatok 20 €/deň.

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. Priestory na komerčné využitie:  

 a)

zasadačka (1 hodina) 10 €
 b) kulturný dom za 1 deň 100 €
 c) za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Priestory kultúrneho domu a kuchyne:  
a) kar 20 €
 b) oslava do 30 osôb do 20.00 hod. 50 €
 c) oslava do 60 osôb do 20.00 hod. 100 €
 d) oslava do 60 osôb po 20.00 hod.  150 €
 e) svadba, oslava od 61 do 100 osôb 220 €
 f) svadba, oslava od 101 do 150 osôb 260 €
 g) svadba, oslava od 151 do 200 osôb  300 €
 h) svadba, oslava od 201 do 250 osôb 340 €
 i)

oslava, svadba podľa písm. d),e),f),g), tohto bodu, ktorá pokračuje

po 9.00 hod následujúci deň maximálne do 15.00 hod.

100 €
 j) ples, zábava pre organizácie so sídlom v obci Valaliky 200 €
 k) ples, zábava pre organizácie so sídlom mimo obce Valaliky 300 €
 l) poplatok za rezerváciu termínu oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu 50 €
m)

odovzdanie kuchyne po ukončení oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu

v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota)

50 €
n) klimatizácia v sklade pri Kultúrnom dome (na koláče) 10 €
o) zapožičanie obrusov, za 1ks obrus nad 2m 1,50 €

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č.2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo