Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.


i 6143578Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.44/2021 Z. z. a z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením nového koronavírusu (ďalej len Covid-19) v SR, vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko zvyšovania počtu ochorení Covid-19.
Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca 2021 bude obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť výlučne vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.
Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t. j. od 1. apríla do 31. októbra 2021.
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Obyvateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony/svojprávnosti má byť sčítaný svojim zákonným zástupcom. Obyvateľovi, ktorý sa nemôže alebo nevie sčítať sám (seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) môže so sčítaním pomôcť blízka osoba len, ak ju o to obyvateľ požiada.
Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov oznamujeme, že asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené. Termín jeho realizácie je v závislosti na rozhodnutí - povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR.
 i 6143578