Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Projekty

Search Our Site

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

 

Nizkouhlikova strategia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS - Valaliky

CIZS Valaliky

 

 

 IMG 20200715 1210412

 

 

 

 

 

 IMG 20200715 121055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektovým zámerom v rámci projektu CIZS - Valaliky je vytvorenie moderného zdravotného strediska. Investičným zámerom projektu je prístavba nového objektu k súčasnej budove zdravotného strediska.

Cieľom je najmä rozšírenie súčasných priestorov a integrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod jednu strechu.  Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne. Realizácia projektu s celkovou zazmluvnenou sumou 774 788,00 € začala dňa 14.4.2020.

Výsledkom realizácie aktivít projektu bude fungujúce CIZS, spĺňajúce princípy integrovaného modelu starostlivosti o zdravie s dostupnou všeobecnou, špecializovanou a inou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. V stredisku bude pôsobiť spolu 7 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Zníženie energetickej náročnosti budov Obecného úradu a Kultúrneho domu

OCUaKD

Kamerový systém v obci Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Košice v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. Výška poskytnutej dotácie 5000 €, celkové náklady projektu vo výške 16 504,18 €. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, ktorý pozostáva zo šiestich kamier umiestnených v okolí Obecného úradu Valaliky, Obvodného zdravotného strediska, parkoviska pred Obecným úradom Valaliky a dopravným ihriskom. Dodávateľom kamerového systému je spoločnosť RIMI - Security Bardejov s.r.o..

 DSC06315m

 

 Miestna občianska poriadková služba

projekt MOPS

 plagat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia Základnej školy Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania.

Výška poskytnutej dotácie 1 844 347,77 €, celkové náklady projektu vo výške 1 990 779,70 €.

Cieľom projektu je rekonštrukcia pavilónov A a B Základnej školy Valaliky.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť ZIPP Bratislava s.r.o. Projekt bol ukončený v roku 2011.

pa190283
pa190283 pa190283
pa190284
pa190284 pa190284
pa190294
pa190294 pa190294
pa190304
pa190304 pa190304
pa190307
pa190307 pa190307
 

 

Obnova centier miestnych častí obce Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: 4 Regenerácia sídel, opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídel.

Výška poskytnutej dotácie 610 839 €, celkové náklady projektu vo výške 642 988,42 €.

Cieľom projektu bola rekonštrukcia Parku profesora Hlaváča, pokládka nového asfaltového koberca na časti Kostolnej ulici, výstavba chodníka pre peších pri Základnej škole Valaliky a výmena oplotenia, rekonštrukcia dopravného ihriska pri Obecnom úrade Valaliky, výmena verejného osvetlenia pred dopravným ihriskom a Obecným úradom, pokládka zámkovej dlažby pred Obecným úradom a rekonštrukcia priestranstva pri Kultúrnom dome s uložením prvkov detskej architektúry.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť EUROVIA SK a.s. z Košíc. Projekt bol ukončený v roku 2012.

onova centier v...
onova centier valaliky-zver 002 onova centier valaliky-zver 002
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 044 onova centier valaliky-zver 044
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 046 onova centier valaliky-zver 046
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 052 onova centier valaliky-zver 052
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 062 onova centier valaliky-zver 062

 

Rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Projekt bol realizovaný v roku 2011 s finančnou podporou Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os č. 4, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Výška poskytnutej dotácie: 39 996,51 € z toho 31 997,20 € z prostriedkov EPFRV a 7999,31 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 48 071,81 €.

Predmetom projektu je rekonštrukcia oplotenia športového areálu a výmena vstupnej brány s bráničkou pre chodcov. 

Dodávateľom stavby na základe zmluvy o dielo je spoločnosť B - Komplex s.r.o. so sídlom v Košiciach. Práce na rekonštrukcii boli začaté v septembri 2011 a ukončené v júni 2012.

Pred rekonštrukciou

img_0950
img_0950 img_0950
img_0952
img_0952 img_0952
img_0953
img_0953 img_0953
img_1012
img_1012 img_1012
img_1013
img_1013 img_1013
img_1014
img_1014 img_1014
img_1015
img_1015 img_1015
img_1088
img_1088 img_1088
img_1089
img_1089 img_1089

Po rekonštrukcii

img_2097
img_2097 img_2097
img_2178
img_2178 img_2178
img_2179
img_2179 img_2179

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo