Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Projekty

Search Our Site

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole Valaliky

Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt Základnej školy Valaliky

Zazmluvnená výška NFP: 430.794, 98 EUR

tepelne cerpadlo ZS Valaliky

 

Bezpečnostný systém v obci

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na prevenciu kriminality obec získala od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice finančné prostriedky vo výške 6 000 € na realizáciu projektu "Bezpečnostný systém v obci". Tieto prostriedky boli využité na rozšírenie kamerového systému, a to o dve kamery, ktoré sú inštalované na Hlavnej ulici na vjazde a výjazde z obce. Celkové náklady projektu boli vo výške 7 500 €. Cieľom projektu bolo prostredníctvom inštalácie kamier zvýšenie bezpečnosti nielen v oblasti cestnej premávky, ale aj zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov ako aj návštevníkov obce.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

IMG 20210310 085316   

 

 IMG 20210310 090604

 

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS - Valaliky

CIZS Valaliky

 

 

 IMG 20200715 1210412

 

 

 

 

 

 IMG 20200715 121055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektovým zámerom v rámci projektu CIZS - Valaliky je vytvorenie moderného zdravotného strediska. Investičným zámerom projektu je prístavba nového objektu k súčasnej budove zdravotného strediska.

Cieľom je najmä rozšírenie súčasných priestorov a integrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod jednu strechu.  Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne. Realizácia projektu s celkovou zazmluvnenou sumou 774 788,00 € začala dňa 14.4.2020.

Výsledkom realizácie aktivít projektu bude fungujúce CIZS, spĺňajúce princípy integrovaného modelu starostlivosti o zdravie s dostupnou všeobecnou, špecializovanou a inou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. V stredisku bude pôsobiť spolu 7 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Zníženie energetickej náročnosti budov Obecného úradu a Kultúrneho domu

projekt OCU KD

Kamerový systém v obci Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Košice v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. Výška poskytnutej dotácie 5000 €, celkové náklady projektu vo výške 16 504,18 €. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, ktorý pozostáva zo šiestich kamier umiestnených v okolí Obecného úradu Valaliky, Obvodného zdravotného strediska, parkoviska pred Obecným úradom Valaliky a dopravným ihriskom. Dodávateľom kamerového systému je spoločnosť RIMI - Security Bardejov s.r.o..

 DSC06315m

 

 Miestna občianska poriadková služba

projekt MOPS

 plagat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia Základnej školy Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania.

Výška poskytnutej dotácie 1 844 347,77 €, celkové náklady projektu vo výške 1 990 779,70 €.

Cieľom projektu je rekonštrukcia pavilónov A a B Základnej školy Valaliky.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť ZIPP Bratislava s.r.o. Projekt bol ukončený v roku 2011.

pa190283
pa190283 pa190283
pa190284
pa190284 pa190284
pa190294
pa190294 pa190294
pa190304
pa190304 pa190304
pa190307
pa190307 pa190307
 

 

Obnova centier miestnych častí obce Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: 4 Regenerácia sídel, opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídel.

Výška poskytnutej dotácie 610 839 €, celkové náklady projektu vo výške 642 988,42 €.

Cieľom projektu bola rekonštrukcia Parku profesora Hlaváča, pokládka nového asfaltového koberca na časti Kostolnej ulici, výstavba chodníka pre peších pri Základnej škole Valaliky a výmena oplotenia, rekonštrukcia dopravného ihriska pri Obecnom úrade Valaliky, výmena verejného osvetlenia pred dopravným ihriskom a Obecným úradom, pokládka zámkovej dlažby pred Obecným úradom a rekonštrukcia priestranstva pri Kultúrnom dome s uložením prvkov detskej architektúry.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť EUROVIA SK a.s. z Košíc. Projekt bol ukončený v roku 2012.

onova centier v...
onova centier valaliky-zver 002 onova centier valaliky-zver 002
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 044 onova centier valaliky-zver 044
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 046 onova centier valaliky-zver 046
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 052 onova centier valaliky-zver 052
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 062 onova centier valaliky-zver 062

 

Rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Projekt bol realizovaný v roku 2011 s finančnou podporou Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os č. 4, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Výška poskytnutej dotácie: 39 996,51 € z toho 31 997,20 € z prostriedkov EPFRV a 7999,31 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 48 071,81 €.

Predmetom projektu je rekonštrukcia oplotenia športového areálu a výmena vstupnej brány s bráničkou pre chodcov. 

Dodávateľom stavby na základe zmluvy o dielo je spoločnosť B - Komplex s.r.o. so sídlom v Košiciach. Práce na rekonštrukcii boli začaté v septembri 2011 a ukončené v júni 2012.

Pred rekonštrukciou

img_0950
img_0950 img_0950
img_0952
img_0952 img_0952
img_0953
img_0953 img_0953
img_1012
img_1012 img_1012
img_1013
img_1013 img_1013
img_1014
img_1014 img_1014
img_1015
img_1015 img_1015
img_1088
img_1088 img_1088
img_1089
img_1089 img_1089

Po rekonštrukcii

img_2097
img_2097 img_2097
img_2178
img_2178 img_2178
img_2179
img_2179 img_2179

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo