Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Košťany nad Turcom a Košťany

Partnerstvo, spolupráca a v súčasnosti už priateľstvo medzi  obcami vzniklo v roku 1998. Najprv medzi obcami Košťany nad Turcom a obcou Valaliky. Iniciátorom spolupráce bol starosta obce z Turca pán Milan Remeň, ktorý aj viedol prvú oficiálnu návštevu pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Valaliky dňa 28. augusta 1998. Na vysvetlenie prečo práve tieto dve obce.  Obec Valaliky vznikla v roku 1960 zlúčením štyroch dovtedy samostatných obcí. Jedna z nich boli Košťany. Dnes je to miestna časť obce.

dscn1612
dscn1612 dscn1612
dscn1613
dscn1613 dscn1613
dscn1616
dscn1616 dscn1616
dscn1617
dscn1617 dscn1617
dscn1618
dscn1618 dscn1618
dscn1620
dscn1620 dscn1620
dscn1621
dscn1621 dscn1621
dscn1622
dscn1622 dscn1622
dscn1623
dscn1623 dscn1623
dscn1624
dscn1624 dscn1624
dscn1625
dscn1625 dscn1625
dscn1626
dscn1626 dscn1626
dscn1627
dscn1627 dscn1627
dscn1628
dscn1628 dscn1628
dscn1629
dscn1629 dscn1629
dscn1630
dscn1630 dscn1630
dscn1631
dscn1631 dscn1631
dscn1632
dscn1632 dscn1632

Spolupráca sa ďalej rozvíjala a okrem predstaviteľov obce začala spolupráca medzi školami, klubmi seniorov, hasičmi. Menili sa poslanci, aj starostovia, ale partnerstvo nezaniklo. Naopak prerastalo v priateľské vzťahy a frekvencia vzájomných návštev sa zväčšovala.
Opäť z iniciatívy predstaviteľov obce Košťany nad Turcom, tentoraz p. starostky Mgr. Anny Hlinkovej pristúpili k nášmu partnerstvu z Českej republiky – z Koštian pri Tepliciach. Dňa 13.9.2008 bola v Košťanoch nad Turcom pri príležitosti 1. medzinárodného stretnutia Koštancov podpísaná „Dohoda o spolupráci“ medzi už spomínanými slovenskými obcami a mestom Košťany v Čechách. Tohto roku v júni sa uskutočnilo už 4 takého stretnutie a spolupráca úspešne napreduje.

1kezmarsky_hrad
1kezmarsky_hrad 1kezmarsky_hrad
2kezmarsky_hrad
2kezmarsky_hrad 2kezmarsky_hrad
3
3 3
4
4 4
5vyhliadkova_ve...
5vyhliadkova_veza 5vyhliadkova_veza
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14hradne_nadvor...
14hradne_nadvorie 14hradne_nadvorie
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20novy_evanjeli...
20novy_evanjelicky_kostol_v_kezmarku 20novy_evanjelicky_kostol_v_kezmarku
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24dreveny_artik...
24dreveny_artikularny_kostol_v_kezmarku 24dreveny_artikularny_kostol_v_kezmarku
25lycealna_ kni...
25lycealna_ kniznica_v_kezmarku 25lycealna_ kniznica_v_kezmarku
26kostol_sv_jur...
26kostol_sv_juraja_spisska_sobota 26kostol_sv_juraja_spisska_sobota
27kostol_sv_jur...
27kostol_sv_juraja_spisska_sobota 27kostol_sv_juraja_spisska_sobota
28kostol_sv_jur...
28kostol_sv_juraja_spisska_sobota 28kostol_sv_juraja_spisska_sobota
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36
37
37 37
38
38 38
39
39 39
40
40 40
41
41 41
42
42 42
43
43 43
44
44 44
45
45 45
46
46 46
47
47 47
48
48 48

Asi najďalej v aktivitách postúpili Základné školy. Výborné vzťahy medzi vedeniami jednotlivých škôl bolo základnou podmienkou úžasného projektu. Vždy pri príležitosti dňa detí sa uskutoční z jednej zo škôl päťdňový tábor, ktorého sa zúčastňuje 10 žiakov z každej obce. Medzi deťmi to má veľký ohlas a skúsenosti si menia aj pedagógovia. Črtá sa užšia spolupráca medzi hasičmi, seniormi, pracovníkmi úradov. Možnosti je veľa. Veríme, že spolupráca je trvale udržateľná a hoci maše obce sú od seba pomerne vzdialené, čo sa týka kilometrov, máme k sebe veľmi blízko. Proste si rozumieme a cítime sa spolu dobre. Ak ľudia spolu komunikujú, spoznávajú sa a chápu sa. Nie je priestor na nedorozumenia a mýty. Aj malé dobrá sú dobrá a robia tento svet a život lepším.

www.kostanynadturcom.sk

www.kostany.cz

251
251 251
p1010252
p1010252 p1010252
p1010254
p1010254 p1010254
p1010260
p1010260 p1010260
p1010262
p1010262 p1010262
p1010264
p1010264 p1010264
p1010269
p1010269 p1010269
p1010280
p1010280 p1010280
p1010282
p1010282 p1010282
p1010283
p1010283 p1010283
p1010288
p1010288 p1010288
p1010292
p1010292 p1010292

 

Regionálne združenie obcí Hornád

Obec Valaliky je členom regionálneho združenia obcí Hornád. Združenie presadzuje spoločné ciele a záujmy v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života členských obcí.
Územie združenia sa nachádza v oblasti východné Slovensko na juhovýchod od mesta Košice. Osou je rieka Hornád a prirodzenou hranicou na východe sú Slanské vrchy. Obce patria pod Košický samosprávny kraj.
Členovia: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa.

Regionálne združenie obcí Hornád vzniklo v roku 1992 ako dobrovoľné záujmové združenie obcí pod pôvodným názvom Združenie obcí Mikroregión Hornád. Snaha spájať sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života vymedzuje aktivity združenia. K hlavným aktivitám združenia patrí: riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia, spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávania, výmena skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí, cezhraničná spolupráca s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz.

Predseda: Ing. Ján KOKARDA
Ždaňa 118, 044 11 Ždaňa
055/698 00 21, 0903 910 140
www.regionhornad.sk