Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ   Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
         
Daňový úrad Košice    VV-o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofaniko oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofanik 23.03.2020 07.04.2020
 Úrad verejného zdravotníctva SR    VV-Rozhodnutie -Zákaz hromadných podujatí  09.03.2020  do odvolania
Okresný úrad Košice-     VV - Valaliky - rozšírenie kanalizácie  21.02.2020  09.03.2020
 Distribúcia SPP Bratislava    VV - oznam vlastníkom poľnohospodárských pozemkov v KU Valaliky o vstupe vo verejnom záujme:  13.02.2020  16.03.2020
 Obec Valaliky    VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky - rozšírenie kanalizácie", stavebný objekt SOI 01 Stoka"E1" rozšírenie, na pozemkoch KN-C parc. č. 551/20,551/14,551/25,551/37,578/5,578/7. katastrálne územie Valaliky.    Mapa  27.01.2020  11.02.2020
Obec Valaliky    VV-Stavebné povolenie - Dokončenie obnovy BD Buzulucká č. 22, 040 22 Košice 16.01.2020 31.01.2020
Obec Valaliky  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania „Valaliky – rozšírenie kanalizácie

08.01.2020  23.01.2020
Daňový úrad Košice     VV o oznámení miesta uloženia písomnosti- Miroslav Kertes  23.12.201  07.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice    Oznámenie VV-stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" - SO 01 Zriadenie optického vedenia 18.12.2019 18.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice     Oznámenie VV- stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" -SO02 Úprava VN vedenia  18.12.2019  18.01.2020
Obec Valaliky    VV-oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Buzulucká 22, Košice, v zast. Bytex Slovensko  17.12.2019  02.01.2020
         

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo