Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 21.06.2019 Marián Lukáč Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 70 € 19.06.2019 MUDr. Peter Sviatko, CSc. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna z luva 70 € 19.06.2019 Jaroslav Sviatko Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 183 € 19.06.2019 Renáta Vraňová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 11,25 € 19.06.2019 Jaroslava Peterčáková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 19.06.2019 Alžbeta Füköová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 5,10 € 19.06.2019 František Podracký Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 15 000 € 12.06.2019 FC Valaliky Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 30,60 € 11.06.2019 Mária Kmecová Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 0 € 06.06.2019 Mária Andrejkovičová - Detské centrum Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 45 € 30.05.2019 Zlata Vargová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.05.2019 Eva Mitrová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva - predaj pozemkov 315 € 30.05.2019 Bartolomej Spišák, Mária Spišáková Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva č. 39 917 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobroboľnej požiarnej ochrany SR - poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO.... 3000 € 30.05.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda č. 19/41/054/187 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh Práce2" - poskytnutie príspvevku 0 € 29.05.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda č. 19/41/50j/45 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - poskytnutie príspevku 0 € 29.05.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Havarijné poistenie č.9101701390 motorového vozidla Kia 253,32 € 24.05.2019 Groupama poisťovňa, a.s.. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 24.05.2019 Monika Macková Súbor na stiahnutie
2019 Poistná zmluva č. 3539390389 - poistenie motorového vozidla 109 € 21.05.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT 067/2018 - realizácia kanalizačných prípojok pre budovy: pošta, základná škola, reštaurácia, pekáreň 951,56 € 16.05.2019 I.P.O.S, s.r.o. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo