Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 18.01.2020 Bernardína Vilinská Súbor na stiahnutie
2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia 49 € 18.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zabezpečovacie zariadenie 0 € 18.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo - realizácia stavby "Materská škola Valaliky" podľa projektovej dokumentácie stavby 30998,28 € 18.01.2020 Leško Jozef Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130726 - nové odberné miesto 0 € 27.12.2019 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Valaliky - rozšírenie kanalizácie 0 € 08.01.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 22467/OV/2019 - zateplenie OcU a KD Valaliky 632125,47 € 21.12.2019 PEhAES, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 218,63 € 18.12.2019 Štefan Sopko Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 158,25 € 18.12.2019 Marta Kolodová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CIZS Valaliky 736 024,56 € 29.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o pripojení 0 € 30.11.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov - služby v oblasti spracovania administratívnych podkladov 950 € 29.11.2019 Združenie VIDIEK Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 15,75 € 26.11.2019 MVDr. Peter Sviatko, CSc. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 3157,66 € 23.11.2019 Viera Juhásová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - oplotenie miestneho cintorína, futbalového ihriska 11880 € 23.11.2019 Betam, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky 12 000 € 23.11.2019 JMP Projekty s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 59,80 € 23.11.2019 Drotár Ladislav Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 56,25 € 21.11.2019 Ing. Gabriela Hrdličková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 135,75 € 19.11.2019 Marcela Kolodová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva č. 16605/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - Bezpečnostný systém v obci 6000 € 19.11.2019 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo