Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 20.08.2019 Obec Sokoľany Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.08.2019 Radovan Timko Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 16.08.2019 Obec Belža Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby - vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu stanovenom zákonom č. 124/2006 podľa cenníka € 17.08.2019 ViGeR, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o kontrolnej činnosti - nestranné zistenie stavu ihrísk, tzv. hlavná ročná kontrola 230 bez DPH/ihrisko € 15.08.2019 EKOTEC, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 15.08.2019 Jozef Mitro Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 15.08.2019 Eva Mitrová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo č. 01/08/2019 - stavebný dozor na stavbu "OcU a KD Valaliky 12888 € 10.08.2019 Aquart s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí služieb 10/01/2019/VLLK/EM - služby externého riadenia projektu "OcU a KD Valaliky 13068,00 € 10.08.2019 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,61 € 31.07.2019 Palenčárová Mária Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo ZoD138/2019 - Rekonštrukcia a doplnenie obecného úradu 8544,00 € 31.07.2019 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - služby externého riadenia projektu s názvom "Miestna občianska poriadková služba v obci Valaliky" 10881,00 € 26.07.2019 SANDROS, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - zhotovenie a dodanie banketových stolov 1034,43 € 26.07.2019 MEXTRA GROUP Spółka Cywilna Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 24.07.2019 Marta Majorošová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo číslo 20542019 na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v školskej jedálni - čipový systém pre evidenciu prihlasovania a odhlasovania stravníkov v školskej jedálni - Základná škola 1682,32 € 24.07.2019 SOFT - GL, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 123 € 24.07.2019 Petrášová Helena Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 47,72 € 24.07.2019 Eliašová Dana Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 19.07.2019 Ing. Imrich Hudy Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby 600 € 19.07.2019 Arcidiecézna charita Košice Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda č. 19/41/054/210 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln. 0 € 13.07.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo