Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Rámcová zmluva o dodaní tovarov - kancelárske potreby 2982,7713 bez DPH € 19.10.2019 OLHA OFFICE s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 26,18 € 16.10.2019 Stanislav Sviatko Súbor na stiahnutie
2019 D O H O D A číslo: 19/41/054/315 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmen 0 € 15.10.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Rámcová dohoda - toner do fotokopírovacích strojov 999,99 € € 05.10.2019 JURIGA spol. s r. o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o grantovom účte 0 € 11.10.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 45,83 € 10.10.2019 Marta Timková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 15,75 € 10.10.2019 Margita Demková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 21,06 € 10.10.2019 Mária Nývltová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 19,64 € 05.10.2019 Milan Orlovský Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 78,67 € 02.10.2019 Mária Juhásová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 02.10.2019 Obec Vyšná Myšľa Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.10.2019 Mikuláš Timko Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Valaliky 0 € 29.06.2019 Ministerstvo vnútra SR Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 235,81 € 01.10.2019 Oľga Hudáková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 41,50 € 01.10.2019 Marta Ružičková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 4,96 € 01.10.2019 Jarmila Janíková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 51,38 € 19.09.2019 Dušan Tomčo Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 19.09.2019 Anna Horváthová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 18.09.2019 Marián Hudy Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 2,41 € 18.09.2019 Vincent Varga Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo