Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Kúpna zmluva 158,25 € 18.12.2019 Marta Kolodová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CIZS Valaliky 736 024,56 € 29.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o pripojení 0 € 30.11.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov - služby v oblasti spracovania administratívnych podkladov 950 € 29.11.2019 Združenie VIDIEK Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 15,75 € 26.11.2019 MVDr. Peter Sviatko, CSc. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 3157,66 € 23.11.2019 Viera Juhásová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - oplotenie miestneho cintorína, futbalového ihriska 11880 € 23.11.2019 Betam, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo - Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky 12 000 € 23.11.2019 JMP Projekty s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 59,80 € 23.11.2019 Drotár Ladislav Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 56,25 € 21.11.2019 Ing. Gabriela Hrdličková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 135,75 € 19.11.2019 Marcela Kolodová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva č. 16605/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - Bezpečnostný systém v obci 6000 € 19.11.2019 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu - projekt "Skúmanie európskych a vnútroštátnych aspektov poskytovania štátnej pomoci a ich aplikácie v podmienkach územnej samosprávy 0 € 19.11.2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca uzatvorená v zmysle §58a a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 0 € 16.11.2019 Základná škola Valaliky Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 21,06 € 14.11.2019 Hudáková Monika Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 26,18 € 14.11.2019 Franková Paulína Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 67 € 14.11.2019 Alena Sedláková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 108,71 € € 14.11.2019 Šimková Darina Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok ku kúpnej zmluve 0 € 13.11.2019 Marián Lukáč Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda o dočasnom pridelení zamestanca 0 € 09.11.2019 Materská škola Valaliky Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo