Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Dohoda o dočasnom pridelení zamestanca 0 € 09.11.2019 Materská škola Valaliky Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 732,05 € 01.11.2019 Serafína Papcunová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 24.10.2019 Július Horváth Súbor na stiahnutie
2019 Nájomná zmluva - prenájom, údržba a servis zariadenia Xerox 43 €/mesiac € 24.10.2019 Next Team, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 19,88 € 22.10.2019 Terézia Danková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 59,80 € 22.10.2019 Monika Jesenská Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 86,13 € 22.10.2019 Margita Kiralyová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 49,27 € 22.10.2019 Valéria Hudáková Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda č. 19/41/050/54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 0 € 19.10.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Dohoda č. 19/41/50j/84 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 0 € 19.10.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Rámcová zmluva o dodaní tovarov - kancelárske potreby 2982,7713 bez DPH € 19.10.2019 OLHA OFFICE s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 26,18 € 16.10.2019 Stanislav Sviatko Súbor na stiahnutie
2019 D O H O D A číslo: 19/41/054/315 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmen 0 € 15.10.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Rámcová dohoda - toner do fotokopírovacích strojov 999,99 € € 05.10.2019 JURIGA spol. s r. o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o grantovom účte 0 € 11.10.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 45,83 € 10.10.2019 Marta Timková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 15,75 € 10.10.2019 Margita Demková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 21,06 € 10.10.2019 Mária Nývltová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 19,64 € 05.10.2019 Milan Orlovský Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 78,67 € 02.10.2019 Mária Juhásová Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo