Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2020 Zmluva o dielo 4800 € 21.04.2020 Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Súbor na stiahnutie
2020 Služby stavebného dozoru na stavbe "CIZS VALALIKY“ počas realizácie stavby 8800 € 08.04.2020 Ing. Helena Sabóová Súbor na stiahnutie
2020 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu 200 € 08.04.2020 Komunál - Servis, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Valaliky 1200 € 26.03.2020 Ing. Iveta Sabaková Súbor na stiahnutie
2020 Vypracovanie energetického certifikátu budovy „OcU a KD Valaliky 0 € 25.03.2020 ProCer Košice s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 22467 /OV /2019 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: ,,OcU a KD Valaliky" 687.668,18 € 25.03.2020 PEhAES, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti Valaliky 446.069,04 € 21.12.2019 UNIRES-BAU, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 3000 € 24.03.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Súbor na stiahnutie
2020 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I510 0 € 24.03.2020 Ministerstvo životného prostredia SR Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky na mzdy a prevádzku na rok 2020 30 300 € 20.03.2020 Mária Andrejkovičová - Detské centrum Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo 45900 € 12.03.2020 Ing. arch. Pavel Simko Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 17300 € 11.03.2020 Stolnotenisový oddiel Valaliky Súbor na stiahnutie
2020 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 0 € 04.03.2020 NATUR-PACK, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Poistenie zodpovednosti za škodu 896,32 € 03.03.2020 Union poisťovňa, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Externý manažment - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 18,50/hod. € 03.03.2020 TIMPET s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 0 € 03.03.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Súbor na stiahnutie
2020 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 0 € 26.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2020 Dohoda č. 20/41/054/120 0 € 26.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2020 Vystúpenie FS Železiar z Košíc 500 € 26.02.2020 Košické folklórne štúdio, o.z. Súbor na stiahnutie
2020 Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.10.2017 0 € 19.02.2020 SPP, a.s. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo