Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2700 € 26.06.2018 Ing. Daša Polončáková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta 0 € 19.06.2018 SOZA Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000788-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 30 000 € 02.06.2018 Ministerstvo vnútra SR Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o reklame 1000 € 14.06.2018 KOBA STEEL s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva č. 58 046 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 5000 € 09.06.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 4,58 € 09.06.2018 Bernadeta Vašková Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 15,60 € 09.06.2018 Peter Brestovič Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.06.2018 Paulína Kopperová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0 € 07.06.2018 GEODETICCA, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky č. 1468/2018/NSK 0 € 30.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.06.2018 Marta Vlasatá Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.722/2018-KE 0 € 16.05.2018 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 6000 € 29.05.2018 HC Valaliky Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017 č. 2/2017 673,87 € 29.05.2018 HC Valaliky Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/012 69467,20 € 26.05.2018 STRABAG, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 79858,588 € 24.05.2018 DOPRAKO, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.05.2018 Iveta Horváthová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.05.2018 Beáta Ileninová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.05.2018 Beáta Ileninová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 15000 € 19.05.2018 FC Valaliky Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo