Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017 2500 € 19.05.2018 FC Valaliky Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 50988,88 € 18.05.2018 KESTAV, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 17.05.2018 Ružena Horváthová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 17.05.2018 Tomáš Mitro Súbor na stiahnutie
2018 Poistná zmluva č. 18-13288 Hromadné úrazové poistenie 0 € 17.05.2018 Union poisťovňa, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 8615,88 € 15.05.2018 LAMI BP spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 11.05.2018 Alžbeta Hudyová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 108 € 11.05.2018 Súkromné centrum voľného času Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 2052 € 25.04.2018 Mesto Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 8297,95 € 10.05.2018 MEXTRA GROUP Spółka Cywilna Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/050/56 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 0 € 28.04.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.04.2018 Ján Horváth Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 1000 € 27.04.2018 Kadlubek, o.z. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.04.2018 Daniela Lešková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo č. 114/2018/ZODH/ZA 5875,20 € 18.04.2018 HOUR, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160204006D02 0 € 20.04.2018 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/060/357 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 0 € 27.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/060/360 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 0 € 27.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/060/361 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 0 € 27.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.04.2018 Jozef Dudrík Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo