Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.04.2018 Ján Horváth Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 185,10 € 18.04.2018 Dávid Madáč Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.04.2018 Ladislav Staňo Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo č. 110402L/2018/EEA 990 € 13.04.2018 LAUREOLA, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 12.04.2018 Mária Podracká Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 162 € 12.04.2018 DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky č. 861/2018/NSK 0 € 06.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o realizácii vodovodnej prípojky č. 485/2018/NSV 0 € 06.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky č. 857/2018/NSK 0 € 06.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 162 € 07.04.2018 Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 270 € 06.04.2018 Liba Academy 11 Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 1000 € 06.04.2018 ŠK šípky Valaliky 97 Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 216 € 06.04.2018 Obec Čaňa Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 54 € 04.04.2018 Filia, n.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0 € 30.03.2018 Marcela Šándorová Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o skončení nájmu 0 € 28.03.2018 Alžbeta Bakšiová, Jolana Sajková Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0 € 28.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0 € 28.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 157,50 € 27.03.2018 Mária Hudyová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 37580,20 € 24.03.2018 mmcité2, s.r.o. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo