Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania 1.500 € 22.02.2018 ProWire, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 21.02.2018 Magdaléna Koleničová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775017 12.201,33 € 21.02.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o vkladovom účte-Privatbanka FIX Konto 0 € 20.02.2018 Privatbanka, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva č. 007/2018 538,44 € 15.02.2018 ELIMAR, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva č. 006/2018 2.130 € 15.02.2018 ELIMAR, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo č. 005/2018 5.230 € 15.02.2018 SANDROS, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 91,67 € 10.02.2018 Marta Timková Súbor na stiahnutie
2018 Poistná zmluva č. 18-13275 Hromadné úrazové poistenie 0 € 09.02.2018 Union poisťovňa, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 1669,31 € 02.02.2018 František Rakoci, Vincent Sedlák, Monika Sedláková Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/010/75 0 € 29.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Rámcová zmluva o skladovaní, zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadu 0 € 10.01.2018 Odpad a recyklácia Košice, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.01.2018 Zuzana Krennová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 06.02.2018 Oxana Lešková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo 03/2017-ELI 15 060 € 16.01.2018 Lami BP s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky na prevádzku a mzdy 24 262,92 € 12.01.2018 Súkromná materská škola Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 33,67 € 12.01.2018 MVDr. Mária Martonová Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 1,53 € 12.01.2018 Jarmila Janíková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/113/90 99634,10 € 12.01.2018 Ministerstvo životného prostredia SR Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 11.01.2018 Jolana Gumanová Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo