Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Základná škola Valaliky

Hlavná 165
044 13 Valaliky
www.zsvalaliky.sk
zsvalaliky@gmail.com
Tel. č.: 055/3099885
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sýkorová
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Ing. Adriana Vargová

Hospodárka školy: Iveta Spišiaková    

Ekonómka školy: Terézia Danková

Školská jedáleň: Zuzana Daňková - zastupovanie - t.č. 0905 926 668

Veronika Pošiváková - materská dovolenka
Tel. č.: 055/6997764

 

Z histórie školy

ŠkolaS výstavbou základnej školy vo Valalikoch sa začalo v roku 1959 na vyvlastnenej farskej záhrade medzi rímskokatolíckym kostolom a cintorínom Všechsvätých. Vyučovanie dovtedy prebiehalo vo všetkých vtedajších okolitých školách - v kaštieli v Geči, v drevenom baraku a Národnej škole v Košťanoch, vo Všechsvätých, v Národnej škole v Buziciach - Bernátovciach, v drevenom baraku v Bernátovciach a u Gedeóna v Buziciach. Školský rok 1962/1963 bol prvým provizórnym,  v priestoroch dnešnej Základnej školy vo Valalikoch. V roku 1963 sa vyriešila výstavba školskej jedálne, ktorá bola situovaná do budovy robotníkov a neskôr slúžila ako školská dielňa. V roku 1981 sa stravovanie presunulo do nových priestorov. Na konci 80-tych rokov sa postavila spojovacia chodba medzi pavilónmi A a B. V roku 2001 bol dokončený a skolaudovaný trojposchodový pavilón C. V roku 2006 bola dokončená športová hala s veľkou a malou telocvičňou.

 

Súčasnosť

Vzhľad interiéru a exteriéru základnej školy sa menil vďaka rekonštrukciám. Škola sa zabezpečila kamerovým systémom. Pribudli odborné učebne na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy, biológie, chémie, fyziky a školská jedáleň sa presunula do budovy školy. V popoludňajších hodinách žiaci využívajú knižnicu a ŠKD.

 

Škola dnes ponúka žiakom veľa aktivít. Za súčasného vedenia školy sa tradíciou stala adopcia zvieratka v ZOO Košice, podpora útulku pre opustené zvieratá, "Týždeň detských radostí" - výmenný pobyt žiakov z družobných škôl (Košťany nad Turcom, Košťany v Čechách), spolupráca s obecnou knižnicou, hasičmi, dopravnou a železničnou políciou, či obľúbená prázdninová činnosť. Učitelia sa so žiakmi aktívne zapájajú do vedomostných a športových súťaží. Okrem tradičných sa škola zapojila aj do celoslovenskej súťaže The School Dance, kde sme v internetovom hlasovaní o najlepšie tanečné video obsadili 2. miesto. Žiaci prvého stupňa poznávajú krásy Slovenska v rámci Školy v prírode, starší žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia, navštívili tak Českú republiku, Maďarsko, aj Taliansko.

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na