Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Rodná matrika

Matričný úrad vydáva rodné listy občanov narodených vo Valalikoch, Geči, Kokšove - Bakši od roku 1907 do roku 1963 a narodených v Barci od roku 1907 do 31.12.1938.
Matričné výpisy sa vydávajú na základe osobnej, alebo písomnej žiadosti.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

  • občiansky preukaz,
  • dátum narodenia,
  • meno a priezvisko narodeného,
  • v prípade, že žiadateľ nie je člen rodiny predloží splnomocnenie na vydanie matričného výpisu s overeným podpisom člena rodiny.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: 5 €, podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu

K vybaveniu žiadatelia predložia:

  • občianske preukazy obidvoch rodičov
  • rodné listy obidvoch rodičov
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva /ak je matka rozvedená/
  • ak je jeden z rodičov cudzinec, tak cestovný pas, povolenie na pobyt, prípadne prítomnosť tlmočníka ak nerozumie slovenskému jazyku.
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na