Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Životné prostredie

Štefánia Diabolková
Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00 15.00 h

Utorok: 7.00 15.00 h

Streda: 7.00 15.00 h

Štvrtok: 7.00 15.00 h

Piatok: 7.00 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 12.00 h 12.30 15.30 h

Utorok: nestránkový deň

Streda: 7.30 12.00 h 12.30 18.30 h

Štvrtok: 7.30 12.00 h 12.30 15.30 h

Piatok: 7.30 12.00 h 

 

Jesenný zber separovaného odpadu:

Termíny zberov: 

26.9.2022 - 30.9.2022 zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

3.10.2022-7.10..2022 - zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

10.10..2022-  21.10.2022 zber orezaných konárov - Prosíme vás, aby ste konáre pred naložením do kantajnera porezali na menšie časti a až následne nahádzali do kontajnera. KONÁRE NEVYKLADAJTE PRED BRÁNY.

Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad pred brány.

14.10.2022 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Rok 2021

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2022

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2021 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,29 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

system_nakladania_s_KO2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,75 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Údaje o komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01 za rok 2021

statisformular2021nastranku.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,82 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2021

uroven_vytriedenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,44 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2021

Vypocet_urovne_vytriedenia_odpadu_v_r_2022_za_r__2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,2 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rok 2020

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

program_odpadoveho_hospodarstva_na_roky_2016_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020

uroven_vytriedenia_odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,48 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020

Vypocet_urovne_vytriedenia_odpadu_v_r_2021_za_r___2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,08 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

na_uradnu_tabulu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,73 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Vypocet_urovne_vytriedenia_odpadu_v_r_2020_za_r__2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,59 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rok 2018

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

navodakotriedit2022 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,56 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Uroven__vytriedenia_komunalnych_odpadov_v_obci_Valaliky_za_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,81 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Vypocet_urovne_vytriedenia_odpadu_v_r_2019_za_r_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,33 kB
Vložené: 5. 7. 2022
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na