Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Dobrovoľný hasičský zbor

Vedenie zboru:

Veliteľ: Patrik Papp zároveň aj veliteľ Hornádsko-Toryského okrsku

Predseda: Matúš Papp

Podpredseda: František Suchý

Kontakt:

t.č. 0950 838 961

email: dhz.valaliky@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/dhzvalaliky/

 

O nás: 

Sme nezisková organizácia zameraná na pomoc ochrany života a zdravia občanov Slovenskej republiky ich majetku a zvierat. Slúžime pod záštitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ale aj našej obce. Vykonávame rozsiahlu zásahovú činnosť v spolupráci s HaZZ.   Našu činnosť vykonáme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.  Vo svojich radách máme odborne vyškolený  personál  zameraný na záchranársku činnosť a mnohé iné odvetia. Zásahová jednotka slúži nepretržite 365 dní v roku. V boji proti živelným pohromám, požiarom ale aj ekologických katastrofách.  V rámci protipovodňových opatrení sme boli vybavený v roku 2015 protipovodňovou technikou, ktorá je pripravená kedykoľvek zasiahnuť. 

V roku 2018 budova zbrojnice prešla kompletnou renováciou.

V marci 2021 nás operačné stredisko HaZZ vyzvalo k výjazdu do obce Geča, kde sme hasili požiar trávnatého porastu. Túto úlohu sme zvládli aj za pomoci HaZZ Čaňa.

  V máji región Abova  sužovali husté dažde. Naša jednotka bola privolaná na pomoc do obce Nižná Hutka. Voda tam ohrozovala obyvateľov, bolo nutné zabrániť vyliatiu vody do obydlí  pomocou vriec s pieskom. Následne sme túto vodu dlhé hodiny odčerpávali spoločne s dobrovoľnými hasičmi z okolitých obcí. Po tomto zásahu sme sa presunuli na do Valalík na Malú ulicu, ktorú dažďová voda neustále zaplavuje. Aj tu sme boli nútení odčerpať stále pritekajúcu vodu. Mužstvu, ktoré bolo po dlhotrvajúcom zásahu veľmi vyčerpané, ďakujeme za ich obetavú a nezištnú pomoc.

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na