Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Materská škola Valaliky

Poľná 4                                                  
044 13  Valaliky
Tel.č.: 055/6999937

email: materskaskola.valaliky@gmail.com

web: http://www.msvalaliky.sk/

 

Vedenie školy:

Riaditeľka MŠ: Renáta Timková

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Mgr. Emília Dobošová 

 

Ekonomický a hospodársky úsek:

Katarína Lacková, Ing.

elokované pracovisko:
Adresa:
Hlavná 57, 044 13  Valaliky                            
Tel.č.: 055/6999854

Centrálne pracovisko sa nachádza na Poľnej 4 pri Obecnom úrade. Tu má zároveň sídlo aj riaditeľka MŠ. Pracovisko má päť tried, I. trieda  je pre 2-3 ročné deti, II. trieda  je pre 3-4 ročné deti , III. trieda  pre 4-5 ročné deti, IV. trieda pre 5-6 ročné deti a V. trieda pre 5-6 ročné deti. Pracovisko je v slepej uličke mimo akéhokoľvek dopravného ruchu, je tiché a mimoriadne vhodné pre pokojný pobyt detí v zariadení. Má veľký dvor, záhradu a malé ihriská, na ktoré je výhľad priamo zo všetkých tried zariadenia. Tento dvor je využívaný na pobyt detí vonku celoročne, samozrejme najviac je využívaný v letnom období. Triedy sú veľké, s oddelenými spálňami, čo dáva dobré predpoklady pre nerušenú výučbu aj hru detí počas ich pobytu v materskej škole. Vybavenie tried je postupne modernizované, v rámci finančných možností Obecného úradu sa postupne starší nábytok a technické vybavenie nahrádzajú najmodernejším vybavením.
Elokované pracovisko pre  VI. triedu a VII. triedu je situované na Hlavnej 57, Valaliky na hlavnom ťahu Košice – Čaňa, priamo pri hlavnej ceste v časti Buzice. Pracovisko poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, vrátene detí s odloženou školskou dochádzkou. Prostredie školy a  jej umiestnenie v budove evokujúcej rodinný dom vytvára pre deti atmosféru pobytu doma. Túto skutočnosť zvýrazňuje veľký dvor s trávnikom, vhodný pre pobyt a hry detí vonku.

MŠ Valaliky je zapojená do projektov – Bezpečná škôlka ,  Ježko Separko , Veselé zúbky.

 

Deťom na oboch pracoviskách poskytujeme:

  • citlivý, rodičovský prístup k deťom,
  • stravovanie pre všetky deti s estetickým stolovaním,
  • výučbu a hry vo veľkých pekných triedach,
  • hry vonku na veľkom upravenom dvore,
  • logopedickú starostlivosť realizovanú logopédom v dopoludňajších hodinách,
  • bohatý výber krúžkov – počítačový, výtvarný, krúžok angličtiny, tanečný..,
  • toto všetko pri samozrejmej aplikácii najnovších pedagogických postupov...,

 

Školský vzdelávací program

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na