Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Rodná matrika

Matričný úrad vydáva rodné listy občanov narodených vo Valalikoch, Geči, Kokšove - Bakši od roku 1907 do roku 1963 a narodených v Barci od roku 1907 do 31.12.1938.
Matričné výpisy sa vydávajú na základe osobnej, alebo písomnej žiadosti.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

  • občiansky preukaz,
  • dátum narodenia,
  • meno a priezvisko narodeného,
  • v prípade, že žiadateľ nie je člen rodiny predloží splnomocnenie na vydanie matričného výpisu s overeným podpisom člena rodiny.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: 5 €, podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu

K vybaveniu žiadatelia predložia:

  • občianske preukazy obidvoch rodičov
  • rodné listy obidvoch rodičov
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva /ak je matka rozvedená/
  • ak je jeden z rodičov cudzinec, tak cestovný pas, povolenie na pobyt, prípadne prítomnosť tlmočníka ak nerozumie slovenskému jazyku.
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na