Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Cintoríny

Ing. Nikola Lukáčová

Tel. č. : 055/202 89 58
e-mail: nikola.lukacova@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň  
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00  

 

Obec Valaliky, ako prevádzkovateľ pohrebísk (cintorínov) upozorňuje občanov, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Preto Vás vyzývame, hlavne tých občanov, ktorí majú svojich príbuzných pochovaných na obecnom cintoríne Valaliky – Bernátovce, Buzice, Všechsvätých, aby si vo vlastnom záujme prišli na obecný úrad Valaliky uzavrieť nájomnú zmluvu, ak ju ešte nemajú, za užívanie hrobového miesta, či už detského, hlineného, ale aj už existujúceho staršieho hrobu.

Ak sa pochováva už do existujúceho hrobového miesta, treba to taktiež prísť nahlásiť na obecný úrad Valaliky, konkrétne na sekretariát obce Valaliky.

Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

V prípade, ak nájomca nemá záujem o nájom hrobového miesta, môže sa ho zriecť. V tomto prípade treba prísť na obecný úrad Valaliky a vyplniť potrebné tlačivo.

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.

Pripomíname, že pri úmrtí treba prísť čo najskôr na Obecný úrad Valaliky uzavrieť Zmluvu o nájme hrobového miesta, vyplatiť dané hrobového miesto, aby nevznikali zbytočne nedorozumenia.

Obec Valaliky má tri miestne cintoríny v časti BuziceBernátovce a Všechsvätých. Správcom cintorínov je obec Valaliky. Podľa prevádzkového poriadku, akékoľvek úpravy a začiatky prác na cintorínoch je potrebné nahlásiť správcovi cintorínov.

Prevádzkový poriadok pohrebísk

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na