Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Hlásenie pobytu a register adries

Ing. Gabriela Lukáčová
Tel. č.: 055/202 89 53
e-mail: socuvkova.gabriela@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň  
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00  

 

 • Potvrdenie o trvalom pobyte
 • Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt
 • Odhlásenie z trvalého pobytuPotvrdenie o trvalom pobyte


Vydáva sa na účely spojené s:

 • vybavovaním občianskeho preukazu
 • iné (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľ, súdy), správny poplatok: 5 €
   

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:

 • platný občiansky preukaz občana, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
 • doklad o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy
 • súhlas vlastníkov, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy s osvedčeným podpisom
 • za občana mladšieho ako 18 rokov (alebo pozbaveného na právne úkony) súhlas zákonného zástupcu, alebo opatrovníka
 • rodný list dieťaťa.

Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. 5 rokov. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom, alebo prechodnom pobyte: 5 €.
 

 

Odhlásenie z trvalého pobytu


Občan je odhlásený z trvalého pobytu na základe odhlasovacieho lístka, doručeného obecnému úradu z miesta, kde sa občan prihlásil na nový trvalý pobyt.                                                                                                

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Na základe žiadosti vlastníka obec môže zrušiť trvalý pobyt po predložení:

- dokladu totožnosti vlastníka a listu vlastníctva.

 

 

Rozhodnutie o určení, zmene, zrušení súpisného a orientačného čísla


Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia:

 • listu vlastníctva k nehnuteľnosti,
 • kolaudačného rozhodnutia,
 • povolenie na odstránenie stavby,
 • kópia z katastrálnej mapy.
 • geometrický plán.

Tlačivo žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.pdf (357.18 kB)


Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov


Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zapísanie do evidencie.
Správny poplatok: 6,50 €

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na