Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Ing. Nikola Lukáčová

Tel. č. : 055/202 89 58
e-mail: nikola.lukacova@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň  
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00  

 

Príspevok na stravu sa poskytne dôchodcovi, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky, a to starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a vdovského/vdoveckého dôchodku.

Nárok na príspevok na stravovanie obec posudzuje na základe predloženej žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie, ku ktorej dôchodca priloží:

- rozhodnutie Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku alebo potvrdenie príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,

- čestné vyhlásene o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem.

Ak na základe predloženej žiadosti vrátane príloh vznikne dôchodcovi nárok na príspevok na stravu, dôchodca uzatvorí s obcou dohodu o poskytovaní príspevku na stravu.

Menu = 27.05. - 31.05.2024

obedy.pdf

VZN2_2023.pdf (518.55 kB)

 

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na