Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Iné vyjadrenia obce

Iné vyjadrenia obce vrámci preneseného výkonu štátnej správy

Žumpy a studne

Vyjadrenie podľa § 28 v spojení s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu, domové žumpy a studňu individuálneho zásobovania vodou.

Tlačivo: vyjadrenie (žumpa, studňa)

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v stavbách rodinných domov sú spotrebiče zaústené do komínového telesa, ktorým môže byť napr. plynový kotol, kotol na tuhé palivo, interiérový krb, kachle atď.

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o zdroji a projekt vykurovania stavby.

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o type kotla a jeho max. vykurovací výkon. K žiadosti sa prikladá správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia a potvrdenie o preskúšaní komína.

Správny poplatok: 5,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce

Vyhlásenie stavebného dozoru

vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne

vyhlasenie_stav_dozoru_-VZOR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,44 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Stanovisko k zlúčeniu územného konania

žiadosť o stanovisko stavebného úradu k možnosti zlúčenia územného konania pre účely stavebného konania stavby rodinného domu

Žiadosť_o_stanovisko_k_zlúčeniu_územ._a_stav._konania_-LaP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,85 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (stavba postavená medzi 01.01.1990 - 31.03.2024).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,03 kB
Vložené: 1. 7. 2024

Úrady

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR - PACK

natur pack

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na