Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Základná škola Valaliky

Hlavná 165
044 13 Valaliky
www.zsvalaliky.sk
zsvalaliky@gmail.com
Tel. č.: 055/3099885

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sýkorová
Zástupca riaditeľa - 1. stupeň: PaedDr. Ing. Adriana Vargová
Zástupca riaditeľa - 2. stupeň: PaedDr. Lucia Petrvalská

 

Hospodárka školy: Ing. Miroslava Pastorová
 
Ekonómka školy: Iveta Spišiaková
 
Školská jedáleň: Veronika Pošiváková, t.č. 055/6997764
 

Z histórie školy

ŠkolaS výstavbou základnej školy vo Valalikoch sa začalo v roku 1959 na vyvlastnenej farskej záhrade medzi rímskokatolíckym kostolom a cintorínom Všechsvätých. Vyučovanie dovtedy prebiehalo vo všetkých vtedajších okolitých školách - v kaštieli v Geči, v drevenom baraku a Národnej škole v Košťanoch, vo Všechsvätých, v Národnej škole v Buziciach - Bernátovciach, v drevenom baraku v Bernátovciach a u Gedeóna v Buziciach. Školský rok 1962/1963 bol prvým provizórnym,  v priestoroch dnešnej Základnej školy vo Valalikoch. V roku 1963 sa vyriešila výstavba školskej jedálne, ktorá bola situovaná do budovy robotníkov a neskôr slúžila ako školská dielňa. V roku 1981 sa stravovanie presunulo do nových priestorov. Na konci 80-tych rokov sa postavila spojovacia chodba medzi pavilónmi A a B. V roku 2001 bol dokončený a skolaudovaný trojposchodový pavilón C. V roku 2006 bola dokončená športová hala s veľkou a malou telocvičňou.

 

Súčasnosť

Vzhľad interiéru a exteriéru základnej školy sa menil vďaka rekonštrukciám. Škola sa zabezpečila kamerovým systémom. Pribudli odborné učebne na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy, biológie, chémie, fyziky a školská jedáleň sa presunula do budovy školy. V popoludňajších hodinách žiaci využívajú knižnicu a ŠKD.

 

Škola dnes ponúka žiakom veľa aktivít. Za súčasného vedenia školy sa tradíciou stala adopcia zvieratka v ZOO Košice, podpora útulku pre opustené zvieratá, "Týždeň detských radostí" - výmenný pobyt žiakov z družobných škôl (Košťany nad Turcom, Košťany v Čechách), spolupráca s obecnou knižnicou, hasičmi, dopravnou a železničnou políciou, či obľúbená prázdninová činnosť. Učitelia sa so žiakmi aktívne zapájajú do vedomostných a športových súťaží. Okrem tradičných sa škola zapojila aj do celoslovenskej súťaže The School Dance, kde sme v internetovom hlasovaní o najlepšie tanečné video obsadili 2. miesto. Žiaci prvého stupňa poznávajú krásy Slovenska v rámci Školy v prírode, starší žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia, navštívili tak Českú republiku, Maďarsko, aj Taliansko.

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na