Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2016

VZN č. 4/2016 o správe o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

VZN4_2016pohrebnictvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,05 kB
Stiahnuté: 51×

VZN č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

VZN1_2016_pyrotechnika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,18 kB
Stiahnuté: 47×

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 7_2016 nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,26 kB
Stiahnuté: 45×

Rok 2015

VZN č. 6/2015 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

VZN 6_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,24 kB
Stiahnuté: 42×

VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,43 kB
Stiahnuté: 42×

VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

VZN4_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,76 kB
Stiahnuté: 43×

Rok 2014

VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce Valaliky

VZN22014.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,5 kB
Stiahnuté: 42×

Rok 2013

VZN č.6/2013 - o chove a držaní psov na území obce

VZN_c_6_2013_o_chove_a_drzani_psov_na_uzemi_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,17 kB
Stiahnuté: 54×

VZN č. 4/2013 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Valaliky

VZN_c_4_2013_zakaz_predaja_podavania_uzivania_alkoholickych_napojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,52 kB
Stiahnuté: 43×

Rok 2012

VZN č. 8/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vzn8_2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97 kB
Stiahnuté: 48×

VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

vzn_c_4ulice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 73×

Rok 2011

VZN č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaliky

VZN5_2011_zasady_hospodarenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,17 kB
Stiahnuté: 98×

VZN č. 3/2011 Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce

VZN3_2011_povodnovy_plan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,72 kB
Stiahnuté: 48×

Rok 2008

VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN1_2008_ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,64 kB
Stiahnuté: 55×

Rok 2007

Zobrazené 41-59 z 59
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na