Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2024

Rok 2023

VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_72023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,71 kB
Stiahnuté: 73×

VZN č. 6/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Valaliky

VZN_62023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 640,15 kB
Stiahnuté: 51×

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach

VZN_52023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,49 kB
Stiahnuté: 79×

VZN č. 4/2023 o zrušení VZN č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaliky

VZN_42023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,51 kB
Stiahnuté: 50×

VZN č. 2/2023 o spôsobe zabezpečenia a poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VZN2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,55 kB
Stiahnuté: 103×

Rok 2022

VZN č. 8/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky

VZN8_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 597,65 kB
Stiahnuté: 169×

VZN č. 4/2022

VZN4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,41 kB
Stiahnuté: 149×

Príloha č.1 k VZN

Priloha_c_1_VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,15 kB
Stiahnuté: 130×

Príloha VZN č. 4/2022 - ÚPO -Záväzná časť

UPO Valaliky Záväzná časť doplnená.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,29 kB
Stiahnuté: 166×

Regulačný list k VZN

regulacne_listy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,6 kB
Stiahnuté: 129×

Rok 2021

VZN č. 7/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

VZN7_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,18 kB
Stiahnuté: 109×

VZN č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

VZN3_2021_spadova_MS.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,11 kB
Stiahnuté: 204×

Rok 2020

VZN č.4/2020 omiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady

VZN4_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Stiahnuté: 90×

VZN č. 5/2020 o zmene VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN5_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57,5 kB
Stiahnuté: 105×

VZN č. 3/2020 o sumách úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsobe jej určenia a platenia

VZN3_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 61×

Rok 2019

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN8_2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59 kB
Stiahnuté: 73×

VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN6_2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 127,5 kB
Stiahnuté: 99×

Rok 2018

VZN č. 5/2018 o názvoch ulíc

VZN5_2018_nazvy_ulic.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,51 kB
Stiahnuté: 73×

VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN4_2018_referendum.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,1 kB
Stiahnuté: 72×

VZN č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky

VZN3_2018_trhove_miesta_revJakab.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 111 kB
Stiahnuté: 113×

Rok 2017

VZN č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou

VZN3_2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 115 kB
Stiahnuté: 66×

Rok 2016

VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

vzn_5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,82 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č. 4/2016 o správe o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

VZN4_2016pohrebnictvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,05 kB
Stiahnuté: 80×

VZN č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

VZN1_2016_pyrotechnika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,18 kB
Stiahnuté: 68×

Rok 2015

VZN č. 6/2015 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

VZN 6_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,24 kB
Stiahnuté: 66×

VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,43 kB
Stiahnuté: 66×

VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

VZN4_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,76 kB
Stiahnuté: 65×

Rok 2014

VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce Valaliky

VZN22014.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,5 kB
Stiahnuté: 71×

Rok 2013

VZN č.6/2013 - o chove a držaní psov na území obce

VZN_c_6_2013_o_chove_a_drzani_psov_na_uzemi_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,17 kB
Stiahnuté: 77×

VZN č. 4/2013 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Valaliky

VZN_c_4_2013_zakaz_predaja_podavania_uzivania_alkoholickych_napojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,52 kB
Stiahnuté: 68×

Rok 2012

VZN č. 8/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vzn8_2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97 kB
Stiahnuté: 73×

VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

vzn_c_4ulice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 101×

Rok 2011

VZN č. 3/2011 Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce

VZN3_2011_povodnovy_plan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,72 kB
Stiahnuté: 76×

Rok 2008

VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN1_2008_ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,64 kB
Stiahnuté: 85×

Rok 2007

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na